ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ- Attempts

ಭಾರತೀಯ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗೆಗೆ ಬೆಳಕುಚೆಲ್ಲುವ ಪತ್ರಿಕಾಬಳಗದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನ..

ಶ್ರವಣಸರಣಿ 8 ನೆ ಕಂತು: ವಾಲಿ- ವಾಚಿಕಾಭಿನಯ

ಶ್ರವಣಸರಣಿ 8 ನೆ ಕಂತು: ವಾಲಿ- ವಾಚಿಕಾಭಿನಯ

Posted On: July 12th, 2020 by ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೊರ್ಗಿ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಬೆಂಗಳೂರು
Shravana Sarani episode 7 : Narasimhavalokana - An exploration of the Narasimha theme in dance

Shravana Sarani episode 7 : Narasimhavalokana – An exploration of the Narasimha theme in dance

Posted On: July 5th, 2020 by  Smt Madhulika Srivatsa, Bengaluru
Shravana Sarani 6- Chaturvidha Abhinaya in Kalidasa Kumara Sambhavam

Shravana Sarani 6- Chaturvidha Abhinaya in Kalidasa Kumara Sambhavam

Posted On: June 28th, 2020 by Arjun Bharadwaj, Bengaluru
Shravana Sarani 5- Heroes of Ashtanayikas

Shravana Sarani 5- Heroes of Ashtanayikas

Posted On: June 21st, 2020 by Dr Dwarita Viswanatha, Bengaluru
Shravana sarani 4- Bhakti Shringara

Shravana sarani 4- Bhakti Shringara

Posted On: June 15th, 2020 by Dr Shobha Shashikumar
ಶ್ರವಣಸರಣಿ 3ನೆ ಕಂತು- ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ತಾಳಮದ್ದಳೆಯ ವಾಗ್ವಿಲಾಸ

ಶ್ರವಣಸರಣಿ 3ನೆ ಕಂತು- ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ತಾಳಮದ್ದಳೆಯ ವಾಗ್ವಿಲಾಸ

Posted On: June 6th, 2020 by ದಿವಾಕರ ಹೆಗಡೆ, ಮೈಸೂರು
ಶ್ರವಣಸರಣಿ - 2ನೇ ಕಂತು- ಭಾರತೀಯ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿ

ಶ್ರವಣಸರಣಿ – 2ನೇ ಕಂತು- ಭಾರತೀಯ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿ

Posted On: June 1st, 2020 by Vivek shridhar, Bengaluru
ಶ್ರವಣಸರಣಿ - 1 ಕಂತು-ವಿಶ್ವಸಂಗೀತ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸ್ವರಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ

ಶ್ರವಣಸರಣಿ – 1 ಕಂತು-ವಿಶ್ವಸಂಗೀತ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸ್ವರಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ

Posted On: May 23rd, 2020 by ಕಾಂಚನ ರೋಹಿಣಿ ಸುಬ್ಬರತ್ನಂ, ಬೆಂಗಳೂರು
Suyodhana : Yaksha Bhanika/ ಸುಯೋಧನ - ಯಕ್ಷಭಾಣಿಕಾ ನಾಟ್ಯ (ಯಕ್ಷಗಾನ & ಭರತನೃತ್ಯ ಸಮಾಹಾರದ  ಏಕವ್ಯಕ್ತಿಪ್ರಯೋಗ)

Suyodhana : Yaksha Bhanika/ ಸುಯೋಧನ – ಯಕ್ಷಭಾಣಿಕಾ ನಾಟ್ಯ (ಯಕ್ಷಗಾನ & ಭರತನೃತ್ಯ ಸಮಾಹಾರದ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿಪ್ರಯೋಗ)

Posted On: December 16th, 2019 by ಸಂಪಾದಕರು

ಕಲಾಸಂಶೋಧನೆ- ಜೀವನಾನುಭವದ ಸಮೃದ್ಧ ಪಾಕ

Posted On: July 28th, 2016 by