Miscellaneous

Natyamritavarsha : A unique book on Aesthetics of Dr Padma Subhramaniam Dance

Natyamritavarsha : A unique book on Aesthetics of Dr Padma Subhramaniam Dance

Posted On: March 6th, 2017 by Editor
ನಾಟ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಮುರಳೀಧರ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ನಾಟ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಮುರಳೀಧರ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

Posted On: December 30th, 2016 by Editor

ಕಲಾಸಂಶೋಧನೆ- ಜೀವನಾನುಭವದ ಸಮೃದ್ಧ ಪಾಕ

Posted On: July 28th, 2016 by

‘ನೂಪುರಾಗಮ’- ನೃತ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮೌಲಿಕ ಸೇರ್ಪಡೆ

Posted On: April 15th, 2016 by ನಿಡುವಜೆ ರಾಮ ಭಟ್, ಉಡುಪಿ

ವಿಮರ್ಶೆಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಂಕಣ-ನೃತ್ಯ/ನಾಟ್ಯ ಸಂಬಂಧೀ ಫೋಟೋ ಆಹ್ವಾನ/ Call for good reviews, Crtiticisms and Photos

Posted On: December 17th, 2015 by Editor

ಭರತನ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ-ನಟುವಾಂಗದ ಕಲಿಕೆಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೊಂದು ಹೊಸ ಬೆಳಕು

Posted On: October 26th, 2015 by Editor

ಕರ್ನಾಟಕ –ತಮಿಳ್ನಾಡು ಆಸ್ಥಾನ ನೃತ್ಯಪರಂಪರೆ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ : ‘ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಯೋಗ ನೃತ್ಯಚಿಂತನ’

Posted On: October 26th, 2015 by

Guidelines for submitting Performing arts Research article

Posted On: January 22nd, 2015 by Editor

Certificate Courses in Natyashastra/ Nattuvangam And Research classes

Posted On: December 29th, 2014 by Editor
ಸಾರ್ಥಕವಾದ ‘ನಾಟ್ಯಚಿಂತನ’ವೆಂಬ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಕಥಾ-ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಸಾರ್ಥಕವಾದ ‘ನಾಟ್ಯಚಿಂತನ’ವೆಂಬ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಕಥಾ-ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

Posted On: May 28th, 2014 by -ವಿಪ್ರಭ, ಪುತ್ತೂರು