ಅಂಕಣಗಳು

Subscribe


 

Noopura Bhramari Magazine

Bi-monthly Noopura Bhramari Journal: Noopura Bhramari, a bi-monthly magazine has been one of the important achievements. Since past six years, different aspects in the field of art has been specially located and published. The works which have not been touched upon by any other magazine has been taken up. It has brought out a directory on research work done till now in the field by various researchers of the various universities in and around Karnataka. This work would help not only on availing references for research, but also eliminate the possibilities of duplication in the research topics.
The other initiatives are documenting the 100 years of development in Dance styles, group interview of artistes portraying Yakshagana female characters and documenting its different aspects; publishing write-ups, articles,and research based papers that express contemporary thoughts and show different dimensions. This has been a non-profitable magazine run by the interest got by the fixed deposits, kept as an initial saving amount by the Editor and the readers of the same. Central Institute Indian language,Mysore has been awarded with the Grant by observing the service and effort of Magazine.

ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೋವಿದ ಪಾರ್ತಿಸುಬ್ಬನ ಕಾವ್ಯಾನುಭಾವ

Posted On: September 6th, 2017 by ವಿದ್ವಾನ್ ಕೊರ್ಗಿ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಬೆಂಗಳೂರು

Ninda Stuti – An Exploration

Posted On: September 6th, 2017 by Meera Shrikanth, Bengaluru

The understanding of Krishna as a Śŗngāra Nāyaka

Posted On: September 6th, 2017 by Madhulika Acharya, Bengaluru

Quantification of Nayikas

Posted On: September 6th, 2017 by Dr Dwaritha Vishwanath, Bengaluru
ನಾಟ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಮುರಳೀಧರರಾವ್ : ಅಂತಿಮ ನಮನ

ನಾಟ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಮುರಳೀಧರರಾವ್ : ಅಂತಿಮ ನಮನ

Posted On: May 10th, 2017 by ಡಾ. ಮನೋರಮಾ ಬಿ.ಎನ್
ಕಳಚಿಕೊಂಡ ಮೂಗೂರು ನೃತ್ಯಪರಂಪರೆಯ ಕೊನೆಯ ಕೊಂಡಿ : ಕೊಡವೂರು ಭಾಗವತ ಮಾಧವ ರಾವ್

ಕಳಚಿಕೊಂಡ ಮೂಗೂರು ನೃತ್ಯಪರಂಪರೆಯ ಕೊನೆಯ ಕೊಂಡಿ : ಕೊಡವೂರು ಭಾಗವತ ಮಾಧವ ರಾವ್

Posted On: April 15th, 2017 by -    ಡಾ.ಮನೋರಮಾ ಬಿ.ಎನ್

ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತನ ಶೈಲಿಯ ಅಭಿಮಾನ ಕಲೆಗೆ ಒಳಿತೇ?

Posted On: April 14th, 2017 by ಡಾ.ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಷಿ, ಯಕ್ಷಗಾನ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಅರ್ಥಧಾರಿಗಳು, ಮಂಗಳೂರು

ನೂಪುರ ಭ್ರಮರಿಗೀಗ ತುಂಬಿತು ಹತ್ತು

Posted On: March 1st, 2017 by ಶ್ರೀವತ್ಸ ಜೋಷಿ, ಖ್ಯಾತ ಅಂಕಣಕಾರರು, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ.ಸಿ

ರಂಗದಲ್ಲಿ ಲಯ-ಗತಿಯ ಔಚಿತ್ಯ

Posted On: February 26th, 2017 by ಉಜಿರೆ ಅಶೋಕ ಭಟ್

Dance Research – Significance and misconceptions

Posted On: February 12th, 2017 by Dr. Shobha ShashiKumar, Bengaluru