ಅಂಕಣಗಳು

Subscribe


 

ಅಕ್ಷರ ಭ್ರಮರಿ- Introduce a unique book/treatises

ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ನಾಟ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ಹೊಸತೆನಿಸಲು, ನಮ್ಮನ್ನು ಓದಿಗೆ ಹಚ್ಚಲು, ಅರಿವಿನ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಕ್ಷರ ಭ್ರಮರಿಯದ್ದು. ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರಂಜನೆಯೂ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ. ಮಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಪುಸ್ತಕದ ತಾಕತ್ತು. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲೂ ನೃತ್ಯದ ಕುರಿತ ಪ್ರಮುಖ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ, ವಿಮರ್ಶಿಸುವ ಆಶಯ. ಈ ಮೂಲಕ ಓದುವ ಅಭಿರುಚಿ, ನೃತ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನದ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯೂ ಜೊತೆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಲೇಖನಗಳಿಗೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಭ್ರಮರಿಯ ಕದ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. ನೀವೂ ಕೂಡಾ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು. ಇದು ಅಕ್ಷರ ಲೋಕದಲ್ಲೊಂದು ಪರಿಭ್ರಮಣ.
It is a circumnavigation to the world of books. We have to know and understand the elements which is written by experts, Lakshanikas for understand our present. Reading good books are best friends for ever. And also it is a treasure of knowledge which makes us to introspect, analyse, understand, and make steady in defining our path. So let us get a drops from ocean of knowledge.You can also introduce the books with all the elements which it explains in attractive manner.

ಕಲಾರಂಗದ ಕಥನದ ಕೃತಿ : ಯಕ್ಷೋಪಾಸನೆ

Posted On: December 15th, 2008 by

ರಂಗ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ವಿಶ್ವಕೋಶ

Posted On: November 6th, 2008 by

ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಪಿತಾಮಹ : ಪುಂಡರೀಕ ವಿಠಲ

Posted On: November 6th, 2008 by

ಅಭಿನಯ ದರ್ಶನ : ನಂದಿಯ ದರ್ಪಣ

Posted On: November 6th, 2008 by

ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯದ ಸಾಂಗತ್ಯ : ಲಾಸ್ಯರಂಜನ

Posted On: November 6th, 2008 by

ಗೀತ-ನೃತ್ಯ-ನಾಟಕಗಳ ಸಾಂಗತ್ಯ : ಗೀತನಾಟಕ

Posted On: November 6th, 2008 by

ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರೇಮಗೀತೆ- ಗೀತಗೋವಿಂದ (ಅಷ್ಟಪದಿ)

Posted On: November 6th, 2008 by

ಗೀತೆಗಳ ಅನ್ತಃಪುರವಿದು !

Posted On: October 20th, 2008 by