ಅಂಕಣಗಳು

Subscribe


 

ಮಂಜೀರ-Editorial

ಆಯಾ ಸಂಚಿಕೆಯ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ಸಂಪಾದಕರ ಅನುಭವ-ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಲುಗಳಿವೆ ಮಂಜೀರದಲ್ಲಿ!
ಪ್ರತೀ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಓದಲೇಬೇಕಾದ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಬಳಗವು ಓದುಗಬಂಧುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಭಾವ- ಅನುಭಾವ – ಚಿಂತೆ – ಚಿಂತನೆ – ಕುಟುಕು – ಮೊಟಕು- ಗತ್ತು – ಗಮ್ಮತ್ತುಗಳ ಮುಕ್ತ ಸಂವಾದಗಳು, ನಮ್ಮ-ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸೋಪಾನವಾಗುವ ಹದವೆನಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಂಜೀರದ ಆಕರ್ಷಣೆ.
Manjira- is editorial of Noopura Bhramari. It is a soul of Journal which express the thoughts and process of art and also Noopura Bhramari’s efforts, experience and challenges which should be shared with readers. It is a bridge between readers and Journal which has a motto to establish a cordial relationship among them.

ಮದುವೆ ಕಲಾವಂತಿಕೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯೇ?

Posted On: December 15th, 2008 by

ಕಳೆದು ಹೊದೇವೆ ನಾವು ?

Posted On: December 11th, 2008 by

ಕಲೆಗೆ ಗುರುಪರಂಪರೆ ಬೇಕೆ? ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಬೇಕೆ?

Posted On: November 5th, 2008 by

ಕಲಾಶಿಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಹವ್ಯಾಸದ ಉದ್ಯೋಗವೇ?

Posted On: November 5th, 2008 by

ವರುಷ ಕಳೆಯುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ

Posted On: November 5th, 2008 by

ಎರಡನೇ ವರುಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವ ಹೊತ್ತಿನ ಹೊನಲು

Posted On: November 5th, 2008 by

ವರುಷವೊಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ…

Posted On: November 5th, 2008 by

ನರ್ತನವು ವ್ಯಾಯಾಮವೇ?

Posted On: November 5th, 2008 by

ನಾಲ್ಕನೇ ಸಂಚಿಕೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ…

Posted On: November 5th, 2008 by

3ನೇ ಸಂಚಿಕೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ…

Posted On: November 5th, 2008 by