ಅಂಕಣಗಳು

Subscribe


 

ನುಡಿ ನಮನ ಅಂಜಲಿ/Obituary

ಕಲಾಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ವೀತೀಯ ನೆನಪು-ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಹೋದ,ಮಾದರಿಯೆನಿಸಿದ ಮಹಾನುಭಾವರಿಗೆ ಅಂಜಲಿ ಅರ್ಪಣೆಯಿದು.ಅವರ ನುಡಿ-ನೆನಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಭಾವಪೂರ್ಣ ನಮನ ಹಾಗು ಭಾಷ್ಪಾಂಜಲಿ, ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ…
This is a platform to remembrance, obituary. Those artist who contributed a lot for art with great devotion will be remembered with gratitude. The tears towards great artist have its own value. Come, pray, Let their soul may rest in peace.

ಸಹೃದಯ ಸದ್ರತ್ನ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ಬುಕೃಷ್ಣ

Posted On: August 12th, 2018 by
ಚಿಟ್ಟಾಣಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ

ಚಿಟ್ಟಾಣಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ

Posted On: October 9th, 2017 by

‘ಕಲಾನಿಧಿಯವರ ಸತ್ತ್ವ, ಭಾವವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ’

Posted On: February 28th, 2016 by ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ರಾ. ಗಣೇಶ್, ಬೆಂಗಳೂರು
Kalanidhi Mami streangth is Vakhyartha Abhinaya...

Kalanidhi Mami streangth is Vakhyartha Abhinaya…

Posted On: February 28th, 2016 by Dr.Shobha Shashikumar, Professor, Jain University, Bengaluru.
In the memory of Kalanidhi Mami

In the memory of Kalanidhi Mami

Posted On: February 28th, 2016 by Vidwan Deepak Kumar, Puttur
In the remembrance of Kalanidhi māmi......

In the remembrance of Kalanidhi māmi……

Posted On: February 28th, 2016 by - Priyshri Rao, Lecturer, Kalai Kaviri college, Bengaluru Chapter
Kalanidhi Narayanan (December 7, 1928 – February 21, 2016)

Kalanidhi Narayanan (December 7, 1928 – February 21, 2016)

Posted On: February 28th, 2016 by Editor
In memories of Amma, my Guru Padmini Ramachandran

In memories of Amma, my Guru Padmini Ramachandran

Posted On: February 28th, 2016 by Kanya Ramachandran, Bengaluru
ಭಾರತದ ಮಾರ್ತಾಗ್ರಹಾಂ - ಮೃಣಾಲಿನಿ ಸಾರಾಭಾಯ್; ಭರತನಾಟ್ಯದ ಸಾಮಾಜಿಕ ದಿಶೆಯ ಪ್ರವರ್ತಕಿ

ಭಾರತದ ಮಾರ್ತಾಗ್ರಹಾಂ – ಮೃಣಾಲಿನಿ ಸಾರಾಭಾಯ್; ಭರತನಾಟ್ಯದ ಸಾಮಾಜಿಕ ದಿಶೆಯ ಪ್ರವರ್ತಕಿ

Posted On: February 6th, 2016 by ಡಾ. ಮನೋರಮಾ ಬಿ.ಎನ್
ನೇಪಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿದ ಕರಾವಳಿ ನೃತ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿರಿಯಜ್ಜ : ಮಾಸ್ಟರ್ ವಿಠಲ್  (ಫೆಬ್ರವರಿ ೪, ೧೯೨೬ - ಆಗಸ್ಟ್ ೭, ೨೦೧೫)

ನೇಪಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿದ ಕರಾವಳಿ ನೃತ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿರಿಯಜ್ಜ : ಮಾಸ್ಟರ್ ವಿಠಲ್ (ಫೆಬ್ರವರಿ ೪, ೧೯೨೬ – ಆಗಸ್ಟ್ ೭, ೨೦೧೫)

Posted On: October 15th, 2015 by ಸಂಪಾದಕರು & ಉಳ್ಳಾಲ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಸ್ಟರ್