ಅಂಕಣಗಳು

Subscribe


 

Noopura Bhramari Magazine

Bi-monthly Noopura Bhramari Journal: Noopura Bhramari, a bi-monthly magazine has been one of the important achievements. Since past six years, different aspects in the field of art has been specially located and published. The works which have not been touched upon by any other magazine has been taken up. It has brought out a directory on research work done till now in the field by various researchers of the various universities in and around Karnataka. This work would help not only on availing references for research, but also eliminate the possibilities of duplication in the research topics.
The other initiatives are documenting the 100 years of development in Dance styles, group interview of artistes portraying Yakshagana female characters and documenting its different aspects; publishing write-ups, articles,and research based papers that express contemporary thoughts and show different dimensions. This has been a non-profitable magazine run by the interest got by the fixed deposits, kept as an initial saving amount by the Editor and the readers of the same. Central Institute Indian language,Mysore has been awarded with the Grant by observing the service and effort of Magazine.

ಕಟಕಾಮುಖ ಹಸ್ತ

ಕಟಕಾಮುಖ ಹಸ್ತ

Posted On: December 15th, 2008 by

ನುಡಿಸಿರಿಯ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾಸ್

Posted On: December 15th, 2008 by ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಸಾದ್ ಎನ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ನೂಪುರ ಭ್ರಮರಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪುತ್ತೂರು

ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮವಾ…

Posted On: December 15th, 2008 by ಗೀತಾ ಕೊಂಕೋಡಿ, ಸಾಹಿತಿ, ಮಂಗಳೂರು

ಭರತ ಮಣಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ- ನೃತ್ಯೋತ್ಸವ

Posted On: December 15th, 2008 by ವೈಷ್ಣವೀ ಮಂಗಳೂರು

ಸಂಪಾಜೆ ಯಕ್ಷೋತ್ಸವ- ೨೦೦೮

Posted On: December 15th, 2008 by ನಾರಾಯಣ ಭಟ್-’ನೂಪುರ ಭ್ರಮರಿ’ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾಧ್ಯಕ್ಷರು-ಮಡಿಕೇರಿ-ಕೊಡಗು.

ನೃತ್ಯ ರಂಗದ ಅನಭಿಷಿಕ್ತ ರಾಣಿ : ರುಕ್ಮಿಣಿ-ಭಾಗ2

Posted On: December 15th, 2008 by

ಕಲಾ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಬೇಕಿದೆ

Posted On: December 15th, 2008 by ನಿಡುವಜೆ ರಾಮ ಭಟ್, ಉಡುಪಿ

ಕಲಾರಂಗದ ಕಥನದ ಕೃತಿ : ಯಕ್ಷೋಪಾಸನೆ

Posted On: December 15th, 2008 by

ಕಳೆದು ಹೊದೇವೆ ನಾವು ?

Posted On: December 11th, 2008 by

ಕಲಾಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೂ ಗಮನ ಕೊಡಲಿ

Posted On: December 10th, 2008 by - ನಿಡುವಜೆ ರಾಮ ಭಟ್, ಉಡುಪಿ.