ಅಂಕಣಗಳು

Subscribe


 

Noopura Bhramari Magazine

Bi-monthly Noopura Bhramari Journal: Noopura Bhramari, a bi-monthly magazine has been one of the important achievements. Since past six years, different aspects in the field of art has been specially located and published. The works which have not been touched upon by any other magazine has been taken up. It has brought out a directory on research work done till now in the field by various researchers of the various universities in and around Karnataka. This work would help not only on availing references for research, but also eliminate the possibilities of duplication in the research topics.
The other initiatives are documenting the 100 years of development in Dance styles, group interview of artistes portraying Yakshagana female characters and documenting its different aspects; publishing write-ups, articles,and research based papers that express contemporary thoughts and show different dimensions. This has been a non-profitable magazine run by the interest got by the fixed deposits, kept as an initial saving amount by the Editor and the readers of the same. Central Institute Indian language,Mysore has been awarded with the Grant by observing the service and effort of Magazine.

ಅಭಿನಯಭಾರತೀ- ದಶಾವತಾರಗೀತಿಕಾ

Posted On: April 6th, 2020 by ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ರಾ. ಗಣೇಶ್, ಬೆಂಗಳೂರು

ನಟರಾಜ ನವರಸಮಾಲಿಕಾ

Posted On: April 2nd, 2020 by ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ರಾ. ಗಣೇಶ್, ಬೆಂಗಳೂರು

ಅಭಿನಯ ಭಾರತೀ- ವಿನಾಯಕವಿಜಯ

Posted On: April 1st, 2020 by ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ.ಆರ್.ಗಣೇಶ್, ಬೆಂಗಳೂರು
​‘ತಧೀಂ’ - ಅಭಿನವ ಕಲಾಪರ್ವದ ಅನುಪಮ ದಿನ

​‘ತಧೀಂ’ – ಅಭಿನವ ಕಲಾಪರ್ವದ ಅನುಪಮ ದಿನ

Posted On: February 21st, 2020 by -    ಡಾ. ಮನೋರಮಾ ಬಿ.ಎನ್
ಭಾರತೀಯ ರಂಗಭೂಮಿ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಹಾಗೂ ಭರತನೃತ್ಯಾದಿ ಕಲೆಗಳಿಗಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ  ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ  : ಹೋಲಿಕೆಯ ಹದುಳ

ಭಾರತೀಯ ರಂಗಭೂಮಿ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಹಾಗೂ ಭರತನೃತ್ಯಾದಿ ಕಲೆಗಳಿಗಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ : ಹೋಲಿಕೆಯ ಹದುಳ

Posted On: February 6th, 2020 by - ದಿವಾಕರ ಹೆಗಡೆ, ಮೈಸೂರು
State level One day Symposium on Indian Traditional Theatrical Art forms - Yakshagana and Bharatanrtya (Association and Application)

State level One day Symposium on Indian Traditional Theatrical Art forms – Yakshagana and Bharatanrtya (Association and Application)

Posted On: January 30th, 2020 by Shalini Vittal, Bengaluru
Successful Debut - A Two Days National Conference On Research In Music And Dance

Successful Debut – A Two Days National Conference On Research In Music And Dance

Posted On: January 28th, 2020 by Dr.Manorama B N
ಮರೆಯಾದ ಮಹರ್ಷಿ- ಗುರು ಮಹಾಮಹೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಡಾ. ರಾ.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ

ಮರೆಯಾದ ಮಹರ್ಷಿ- ಗುರು ಮಹಾಮಹೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಡಾ. ರಾ.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ

Posted On: January 17th, 2020 by ಡಾ.ಮನೋರಮಾ ಬಿ.ಎನ್
ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ : ಕಲಾ/ಶಿಕ್ಷಣವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಪಕೃತವಾಗುವ ಕಾರ್ಯ

ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ : ಕಲಾ/ಶಿಕ್ಷಣವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಪಕೃತವಾಗುವ ಕಾರ್ಯ

Posted On: January 6th, 2020 by -ಡಾ.ಮನೋರಮಾ ಬಿ.ಎನ್
ಕಾಮದಹನ

ಕಾಮದಹನ

Posted On: December 30th, 2019 by ವಿದ್ವಾನ್ ಕೊರ್ಗಿ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಬೆಂಗಳೂರು