Announcements

ನೂಪುರ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಈ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ಸಾರ್ಥಕವಾದ ‘ನಾಟ್ಯಚಿಂತನ’ವೆಂಬ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಕಥಾ-ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಸಾರ್ಥಕವಾದ ‘ನಾಟ್ಯಚಿಂತನ’ವೆಂಬ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಕಥಾ-ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

Posted On: May 28th, 2014 by -ವಿಪ್ರಭ, ಪುತ್ತೂರು

Dance Research Conference 2013- report

Posted On: February 16th, 2013 by Editor/ಸಂಪಾದಕಿ
National level conference on Dance Research on 15 February 2013 at Bengaluru

National level conference on Dance Research on 15 February 2013 at Bengaluru

Posted On: February 9th, 2013 by
National Conference - 2013 Invitation

National Conference – 2013 Invitation

Posted On: February 9th, 2013 by
‘ನೂಪುರ ಭ್ರಮರಿ’ಯ ವರ್ಷದ ನೃತ್ಯ ವಿಮರ್ಶಕ ಪುರಸ್ಕಾರ-2012: ‘ವಿಮರ್ಶಾ ವಾಙ್ಮಯಿ’ ಬಿರುದಿನೊಂದಿಗೆ  ಶ್ರೀ ಕೊರ್ಗಿ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಇವರಿಗೆ.

‘ನೂಪುರ ಭ್ರಮರಿ’ಯ ವರ್ಷದ ನೃತ್ಯ ವಿಮರ್ಶಕ ಪುರಸ್ಕಾರ-2012: ‘ವಿಮರ್ಶಾ ವಾಙ್ಮಯಿ’ ಬಿರುದಿನೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕೊರ್ಗಿ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಇವರಿಗೆ.

Posted On: February 8th, 2013 by
Life Time Achievement Award-2013 with the title 'Noopura Kalaa Kalahamsa' to 'Smt.Leela Ramanathan'

Life Time Achievement Award-2013 with the title ‘Noopura Kalaa Kalahamsa’ to ‘Smt.Leela Ramanathan’

Posted On: February 7th, 2013 by editor
‘ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ವರ್ಷದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನೃತ್ಯ ವಿಮರ್ಶಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ   ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಸಾಮಗ’ ಇವರಿಗೆ

‘ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ವರ್ಷದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನೃತ್ಯ ವಿಮರ್ಶಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಸಾಮಗ’ ಇವರಿಗೆ

Posted On: January 31st, 2012 by

ನಿಮಗಿದೋ ಆತ್ಮೀಯ ಆಹ್ವಾನ

Posted On: November 7th, 2008 by

ಪ್ರಕಟಣೆ

Posted On: October 20th, 2008 by