ಭಾರತೀಯ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಮತ ಪ್ರವೇಶ- ಔದಾರ್ಯ ಬೇಕೇ?

Posted On: Sunday, February 3rd, 2019
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Author: Dr Manorama B N

Hosadiganta- Weekly supplimentary- Aadyanta- Coverpage article-
ಭಾರತೀಯ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಮತ ಪ್ರವೇಶ- ಔದಾರ್ಯ ಬೇಕೇ? February 3rd 2019. ಇದೇ ಲೇಖನವು ಫೆಬ್ರವರಿ  ೨೦೧೯ರ ಅಸೀಮಾ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೯ ರ ಸಂಚಿಕೆಗೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.

 

ಅಸೀಮಾ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿತ ಲಿಂಕ್ ಪಿಡಿಎಫ್- 

Leave a Reply

*

code