Miscellaneous

Book release, Dance production and Madhura Vijaya- Yakshagana performance with research approach

Posted On: January 9th, 2024 by Editor
ದೇವಾಲಯಗಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕುರಿತು ಡಾ. ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ

ದೇವಾಲಯಗಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕುರಿತು ಡಾ. ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ

Posted On: October 21st, 2023 by
ಶೋಧಸರಣಿ ಯ ಅಂತಿಮ ಕಂತು 10- ಸನಾತನ ರೇಷ್ಮೆ ಉಡುಗೆ : ಭಾರತೀಯರಿಗೊಂದು ಕೊಡುಗೆ

ಶೋಧಸರಣಿ ಯ ಅಂತಿಮ ಕಂತು 10- ಸನಾತನ ರೇಷ್ಮೆ ಉಡುಗೆ : ಭಾರತೀಯರಿಗೊಂದು ಕೊಡುಗೆ

Posted On: September 19th, 2021 by ವಿವೇಕ್ ಶ್ರೀಧರ್, ಬೆಂಗಳೂರು
Shodha Sarani 9- Pattern of Dancing sculptures in Eastern India with Special Reference to Odisha

Shodha Sarani 9- Pattern of Dancing sculptures in Eastern India with Special Reference to Odisha

Posted On: September 12th, 2021 by Shalini Prashanth Vittal, Bengaluru
Shodha Sarani -8 : Dance History of the Goa and its contemporary traces

Shodha Sarani -8 : Dance History of the Goa and its contemporary traces

Posted On: September 5th, 2021 by Smt. Sapna Naik , Faculty in KalaAcademy, Goa
ಶೋಧಸರಣಿ 6-ಪಾರಂಪರಿಕ ಗೊಂಬೆಗಳಶೈಲಿಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣವೈವಿಧ್ಯ

ಶೋಧಸರಣಿ 6-ಪಾರಂಪರಿಕ ಗೊಂಬೆಗಳಶೈಲಿಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣವೈವಿಧ್ಯ

Posted On: August 23rd, 2021 by ವಿವೇಕ್ ಶ್ರೀಧರ್, ಬೆಂಗಳೂರು
A testimonial to NoopuraBhramari in Thinklet Jain University

A testimonial to NoopuraBhramari in Thinklet Jain University

Posted On: June 9th, 2021 by Madhulika Srivatsa, Bengaluru
ನಾರಾಯಣದರ್ಶನ- ಕೃತಿ ಅನಾವರಣ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆ

ನಾರಾಯಣದರ್ಶನ- ಕೃತಿ ಅನಾವರಣ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆ

Posted On: November 24th, 2020 by ಸಂಪಾದಕರು

ನೃತ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವ ‘ಭರತ ನಾಟ್ಯಬೋಧಿನಿ’

Posted On: February 20th, 2019 by ಡಾ.ಎಚ್.ಎಸ್.ಗೋಪಾಲ ರಾವ್, ಹಿರಿಯ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧಕರು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ
ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಅಕಾಡೆಮಿ ಫೆಲೋಶಿಪ್- ಅಭಿನಂದನೆ ಸನ್ಮಾನಿತರಿಗೆ

ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಅಕಾಡೆಮಿ ಫೆಲೋಶಿಪ್- ಅಭಿನಂದನೆ ಸನ್ಮಾನಿತರಿಗೆ

Posted On: February 13th, 2018 by