Miscellaneous

A testimonial to NoopuraBhramari in Thinklet Jain University

A testimonial to NoopuraBhramari in Thinklet Jain University

Posted On: June 9th, 2021 by Madhulika Srivatsa, Bengaluru
ನಾರಾಯಣದರ್ಶನ- ಕೃತಿ ಅನಾವರಣ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆ

ನಾರಾಯಣದರ್ಶನ- ಕೃತಿ ಅನಾವರಣ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆ

Posted On: November 24th, 2020 by ಸಂಪಾದಕರು

ನೃತ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವ ‘ಭರತ ನಾಟ್ಯಬೋಧಿನಿ’

Posted On: February 20th, 2019 by ಡಾ.ಎಚ್.ಎಸ್.ಗೋಪಾಲ ರಾವ್, ಹಿರಿಯ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧಕರು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ
ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಅಕಾಡೆಮಿ ಫೆಲೋಶಿಪ್- ಅಭಿನಂದನೆ ಸನ್ಮಾನಿತರಿಗೆ

ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಅಕಾಡೆಮಿ ಫೆಲೋಶಿಪ್- ಅಭಿನಂದನೆ ಸನ್ಮಾನಿತರಿಗೆ

Posted On: February 13th, 2018 by
Natyamritavarsha : A unique book on Aesthetics of Dr Padma Subhramaniam Dance

Natyamritavarsha : A unique book on Aesthetics of Dr Padma Subhramaniam Dance

Posted On: March 6th, 2017 by Editor

ಕಲಾಸಂಶೋಧನೆ- ಜೀವನಾನುಭವದ ಸಮೃದ್ಧ ಪಾಕ

Posted On: July 28th, 2016 by

‘ನೂಪುರಾಗಮ’- ನೃತ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮೌಲಿಕ ಸೇರ್ಪಡೆ

Posted On: April 15th, 2016 by ನಿಡುವಜೆ ರಾಮ ಭಟ್, ಉಡುಪಿ

ವಿಮರ್ಶೆಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಂಕಣ-ನೃತ್ಯ/ನಾಟ್ಯ ಸಂಬಂಧೀ ಫೋಟೋ ಆಹ್ವಾನ/ Call for good reviews, Crtiticisms and Photos

Posted On: December 17th, 2015 by Editor

ಭರತನ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ-ನಟುವಾಂಗದ ಕಲಿಕೆಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೊಂದು ಹೊಸ ಬೆಳಕು

Posted On: October 26th, 2015 by Editor

ಕರ್ನಾಟಕ –ತಮಿಳ್ನಾಡು ಆಸ್ಥಾನ ನೃತ್ಯಪರಂಪರೆ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ : ‘ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಯೋಗ ನೃತ್ಯಚಿಂತನ’

Posted On: October 26th, 2015 by