Media Watch

Suyodhana : Yaksha Bhanika/ ಸುಯೋಧನ - ಯಕ್ಷಭಾಣಿಕಾ ನಾಟ್ಯ (ಯಕ್ಷಗಾನ & ಭರತನೃತ್ಯ ಸಮಾಹಾರದ  ಏಕವ್ಯಕ್ತಿಪ್ರಯೋಗ)

Suyodhana : Yaksha Bhanika/ ಸುಯೋಧನ – ಯಕ್ಷಭಾಣಿಕಾ ನಾಟ್ಯ (ಯಕ್ಷಗಾನ & ಭರತನೃತ್ಯ ಸಮಾಹಾರದ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿಪ್ರಯೋಗ)

Posted On: January 16th, 2020 by ಸಂಪಾದಕರು, ಮತ್ತು Arjun Bharadwaj, Contributing Editor – Prekshaa Pratishtana
ಭಾರತೀಯ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಮತ ಪ್ರವೇಶ- ಔದಾರ್ಯ ಬೇಕೇ?

ಭಾರತೀಯ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಮತ ಪ್ರವೇಶ- ಔದಾರ್ಯ ಬೇಕೇ?

Posted On: February 3rd, 2019 by Dr Manorama B N
ಸಮಕಾಲೀನ ಕಾಗುಣಿತ ನರ್ತನದಲ್ಲಿ.... ಅಭಿಜಾತ ನೃತ್ಯಗಳು

ಸಮಕಾಲೀನ ಕಾಗುಣಿತ ನರ್ತನದಲ್ಲಿ…. ಅಭಿಜಾತ ನೃತ್ಯಗಳು

Posted On: November 26th, 2018 by ಡಾ.ಮನೋರಮಾ ಬಿ ಎನ್
ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಸಂಕ್ರಮಣದ ನಡುವೆ ಭಾವಪುತ್ರ

ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಸಂಕ್ರಮಣದ ನಡುವೆ ಭಾವಪುತ್ರ

Posted On: November 4th, 2018 by ಡಾ. ಮನೋರಮಾ ಬಿ.ಎನ್

ನೃತ್ಯಸಂಶೋಧನ ವಿಚಾರಸಂಕಿರಣ 2018 ವರದಿ

Posted On: October 8th, 2018 by Editor
ಉದಯವಾಣಿ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕಸಂಪದ -ಬೋಧಿನಿಯಾಗಿ ಕಲಾ-ಕೃತಿ-   ಭರತನಾಟ್ಯಬೋಧಿನಿ

ಉದಯವಾಣಿ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕಸಂಪದ -ಬೋಧಿನಿಯಾಗಿ ಕಲಾ-ಕೃತಿ- ಭರತನಾಟ್ಯಬೋಧಿನಿ

Posted On: October 7th, 2018 by Editor

ಶಾರದಾ(ಸರ್ವಜ್ನ ಪೀಠ)ಪೀಠ- ಶಾರದಾ ಯಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಪಾಕ್ ಪಾರುಪತ್ತೆ

Posted On: October 1st, 2018 by Dr Manorama B N
Bharatanatyabodhini-Review

Bharatanatyabodhini-Review

Posted On: September 30th, 2018 by Editor

ಆಬಾಲವೃದ್ಧರಿಗೂ ಆಪ್ಯಾಯಮಾನವಾಗಬಲ್ಲ ಕೃತಿ

Posted On: September 30th, 2018 by ವಿದ್ವಾನ್ ಕೊರ್ಗಿ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಗೌರಿ ಮಾತೃದೇವತೆ

ಗೌರಿ ಮಾತೃದೇವತೆ

Posted On: September 10th, 2018 by Editor