Awards and Honors

ನಾರಾಯಣಸ್ಮರಣ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ - ಭರತನೃತ್ಯ ಸಂಬಂಧದ ವಿಚಾರಸಂಕಿರಣ & ಯಕ್ಷಭಾಣಿಕಾ

ನಾರಾಯಣಸ್ಮರಣ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ – ಭರತನೃತ್ಯ ಸಂಬಂಧದ ವಿಚಾರಸಂಕಿರಣ & ಯಕ್ಷಭಾಣಿಕಾ

Posted On: December 22nd, 2019 by ಸಂಪಾದಕಿ
ಕಲಾಯೋಜನಕೌಶಿಕ- ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎನ್ ಅನಂತರಾಮಯ್ಯ

ಕಲಾಯೋಜನಕೌಶಿಕ- ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎನ್ ಅನಂತರಾಮಯ್ಯ

Posted On: February 7th, 2018 by Editor
ಸಹೃದಯ ಸದ್ರತ್ನ- ಶ್ರೀ ಸುಬ್ಬುಕೃಷ್ಣ ಇವರಿಗೆ

ಸಹೃದಯ ಸದ್ರತ್ನ- ಶ್ರೀ ಸುಬ್ಬುಕೃಷ್ಣ ಇವರಿಗೆ

Posted On: February 7th, 2018 by Editor
‘ನೂಪುರ ಭ್ರಮರಿ’ಯ ವರ್ಷದ ನೃತ್ಯ ವಿಮರ್ಶಕ ಪುರಸ್ಕಾರ-2012: ‘ವಿಮರ್ಶಾ ವಾಙ್ಮಯಿ’ ಬಿರುದಿನೊಂದಿಗೆ  ಶ್ರೀ ಕೊರ್ಗಿ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಇವರಿಗೆ.

‘ನೂಪುರ ಭ್ರಮರಿ’ಯ ವರ್ಷದ ನೃತ್ಯ ವಿಮರ್ಶಕ ಪುರಸ್ಕಾರ-2012: ‘ವಿಮರ್ಶಾ ವಾಙ್ಮಯಿ’ ಬಿರುದಿನೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕೊರ್ಗಿ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಇವರಿಗೆ.

Posted On: February 8th, 2013 by
Life Time Achievement Award-2013 with the title 'Noopura Kalaa Kalahamsa' to 'Smt.Leela Ramanathan'

Life Time Achievement Award-2013 with the title ‘Noopura Kalaa Kalahamsa’ to ‘Smt.Leela Ramanathan’

Posted On: February 7th, 2013 by editor
‘ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ವರ್ಷದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನೃತ್ಯ ವಿಮರ್ಶಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ   ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಸಾಮಗ’ ಇವರಿಗೆ

‘ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ವರ್ಷದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನೃತ್ಯ ವಿಮರ್ಶಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಸಾಮಗ’ ಇವರಿಗೆ

Posted On: January 31st, 2012 by
2010-ವರ್ಷದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಮರ್ಶೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

2010-ವರ್ಷದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಮರ್ಶೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

Posted On: February 15th, 2011 by