Videos

ಶಾಸ್ತ್ರರಂಗ ಭಾಗ ೧ : ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯ (Video series)-ಸಂಚಿಕೆ 21-ಮುಮ್ಮಡಿ ಚಿಕ್ಕಭೂಪಾಲನ ಅಭಿನವಭರತಸಾರಸಂಗ್ರಹ & ಸಂಗ್ರಹಗ್ರಂಥಗಳು

ಶಾಸ್ತ್ರರಂಗ ಭಾಗ ೧ : ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯ (Video series)-ಸಂಚಿಕೆ 21-ಮುಮ್ಮಡಿ ಚಿಕ್ಕಭೂಪಾಲನ ಅಭಿನವಭರತಸಾರಸಂಗ್ರಹ & ಸಂಗ್ರಹಗ್ರಂಥಗಳು

Posted On: March 3rd, 2024 by ಸಂಪಾದಕರು
ಶಾಸ್ತ್ರರಂಗ ಭಾಗ ೧ : ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯ (Video series)-ಸಂಚಿಕೆ 20- ಕೆಳದಿ ಬಸವಭೂಪಾಲನ ಶಿವತತ್ತ್ವರತ್ನಾಕರ

ಶಾಸ್ತ್ರರಂಗ ಭಾಗ ೧ : ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯ (Video series)-ಸಂಚಿಕೆ 20- ಕೆಳದಿ ಬಸವಭೂಪಾಲನ ಶಿವತತ್ತ್ವರತ್ನಾಕರ

Posted On: February 25th, 2024 by ಸಂಪಾದಕರು
ಶಾಸ್ತ್ರರಂಗ ಭಾಗ ೧ : ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯ (Video series)-ಸಂಚಿಕೆ 19-ನಿಜಗುಣಶಿವಯೋಗಿಗಳ ವಿವೇಕಚಿಂತಾಮಣಿ

ಶಾಸ್ತ್ರರಂಗ ಭಾಗ ೧ : ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯ (Video series)-ಸಂಚಿಕೆ 19-ನಿಜಗುಣಶಿವಯೋಗಿಗಳ ವಿವೇಕಚಿಂತಾಮಣಿ

Posted On: February 18th, 2024 by ಸಂಪಾದಕರು
ಶಾಸ್ತ್ರರಂಗ ಭಾಗ ೧ : ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯ (Video series)-ಸಂಚಿಕೆ 18- ನಾರದ & ವೇದಸೂರಿಯ ಸಂಗೀತಮಕರಂದ

ಶಾಸ್ತ್ರರಂಗ ಭಾಗ ೧ : ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯ (Video series)-ಸಂಚಿಕೆ 18- ನಾರದ & ವೇದಸೂರಿಯ ಸಂಗೀತಮಕರಂದ

Posted On: February 11th, 2024 by ಸಂಪಾದಕರು
ಶಾಸ್ತ್ರರಂಗ ಭಾಗ ೧ : ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯ (Video series)-ಸಂಚಿಕೆ 17- ಚತುರ ದಾಮೋದರನ ಸಂಗೀತದರ್ಪಣ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ದರ್ಪಣ ಗ್ರಂಥಗಳು

ಶಾಸ್ತ್ರರಂಗ ಭಾಗ ೧ : ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯ (Video series)-ಸಂಚಿಕೆ 17- ಚತುರ ದಾಮೋದರನ ಸಂಗೀತದರ್ಪಣ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ದರ್ಪಣ ಗ್ರಂಥಗಳು

Posted On: February 4th, 2024 by ಸಂಪಾದಕರು
ಶಾಸ್ತ್ರರಂಗ ಭಾಗ ೧ : ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯ (Video series)-ಸಂಚಿಕೆ 16- ನಂದಿಕೇಶ್ವರನ ಅಭಿನಯದರ್ಪಣ

ಶಾಸ್ತ್ರರಂಗ ಭಾಗ ೧ : ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯ (Video series)-ಸಂಚಿಕೆ 16- ನಂದಿಕೇಶ್ವರನ ಅಭಿನಯದರ್ಪಣ

Posted On: January 28th, 2024 by ಸಂಪಾದಕರು
ಶಾಸ್ತ್ರರಂಗ ಭಾಗ ೧ : ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯ (Video series)-ಸಂಚಿಕೆ ೧೫- ಸಿಂಹಭೂಪಾಲನ ಲಾಸ್ಯರಂಜನ

ಶಾಸ್ತ್ರರಂಗ ಭಾಗ ೧ : ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯ (Video series)-ಸಂಚಿಕೆ ೧೫- ಸಿಂಹಭೂಪಾಲನ ಲಾಸ್ಯರಂಜನ

Posted On: January 21st, 2024 by ಸಂಪಾದಕರು
ಶಾಸ್ತ್ರರಂಗ ಭಾಗ ೧ : ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯ (Video series)-ಸಂಚಿಕೆ ೧೩-ಪಂಡರೀಕ ವಿಠಲನ ನರ್ತನನಿರ್ಣಯ

ಶಾಸ್ತ್ರರಂಗ ಭಾಗ ೧ : ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯ (Video series)-ಸಂಚಿಕೆ ೧೩-ಪಂಡರೀಕ ವಿಠಲನ ನರ್ತನನಿರ್ಣಯ

Posted On: January 7th, 2024 by ಸಂಪಾದಕರು
ಶಾಸ್ತ್ರರಂಗ ಭಾಗ ೧ : ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯ (Video series)-ಸಂಚಿಕೆ 12- ಅಚ್ಯುತರಾಯನ ತಾಳಕಲಾಬ್ಧಿ, ಸೋಮನಾರ್ಯನ ನಾಟ್ಯಚೂಡಾಮಣಿ& ಅಪ್ರಕಟಿತ-ಅಲಬ್ಧ ಲಕ್ಷಣಗ್ರಂಥಗಳು

ಶಾಸ್ತ್ರರಂಗ ಭಾಗ ೧ : ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯ (Video series)-ಸಂಚಿಕೆ 12- ಅಚ್ಯುತರಾಯನ ತಾಳಕಲಾಬ್ಧಿ, ಸೋಮನಾರ್ಯನ ನಾಟ್ಯಚೂಡಾಮಣಿ& ಅಪ್ರಕಟಿತ-ಅಲಬ್ಧ ಲಕ್ಷಣಗ್ರಂಥಗಳು

Posted On: December 31st, 2023 by ಸಂಪಾದಕರು
ಶಾಸ್ತ್ರರಂಗ ಭಾಗ ೧ : ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯ (Video series)-ಸಂಚಿಕೆ 11- ಬಂಡಾರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯನ ಸಂಗೀತ ಸೂರ್ಯೋದಯ

ಶಾಸ್ತ್ರರಂಗ ಭಾಗ ೧ : ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯ (Video series)-ಸಂಚಿಕೆ 11- ಬಂಡಾರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯನ ಸಂಗೀತ ಸೂರ್ಯೋದಯ

Posted On: December 24th, 2023 by ಸಂಪಾದಕರು