ಅನುಪಮ ಕಥನ ಪುಸ್ತಕ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿದ ಡಾ ಮನೋರಮಾ

Posted On: Monday, July 23rd, 2018
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Author: Editor

ಅನುಪಮ ಕಥನ ಪುಸ್ತಕ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿದ ಡಾ ಮನೋರಮಾ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ
(ವಿಶ್ವವಾಣಿ, ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ಇತ್ಯಾದಿ)
2018 23 july

Leave a Reply

*

code