ಶ್ರವಣಸರಣಿ 8 ನೆ ಕಂತು: ವಾಲಿ- ವಾಚಿಕಾಭಿನಯ

Posted On: Sunday, July 12th, 2020
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Author: ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೊರ್ಗಿ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಬೆಂಗಳೂರು

ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಕಲಾವಿದ ಮಹನೀಯರ ವಾರದ ಉಪನ್ಯಾಸ/ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ

ವಾಲಿ– ವಾಚಿಕಾಭಿನಯ
ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೊರ್ಗಿ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರಿಂದ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ :
ಡಾ ಮನೋರಮಾ ಬಿ ಎನ್
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಕಾರ :ವಿಷ್ಣುಪ್ರಸಾದ್ ಎನ್
ನಿರ್ಮಾಣ : ನೂಪುರಭ್ರಮರಿ (ರಿ.)

https://youtu.be/Uxp2_9D085s

 

Leave a Reply

*

code