ಶ್ರವಣಸರಣಿ 10ನೇ ಕಂತು- ಸಿನೆಮಾ ರಸಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಸಹೃದಯತೆ : ಒಂದು ಸಂವಾದ

Posted On: Monday, July 27th, 2020
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Author: ಶ್ರೀ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಬಿ ಎನ್, ಕೊಡಗು

ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಕಲಾವಿದ ಮಹನೀಯರ ವಾರದ ಉಪನ್ಯಾಸ/ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ/ಸಂವಾದ
ಸಿನೆಮಾ ರಸಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಸಹೃದಯತೆ : ಒಂದು ಸಂವಾದ
ಶ್ರೀ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಬಿ ಎನ್ ಇವರಿಂದ

https://youtu.be/mMwG7WylvBw

Shravanasarani
Cinema Appreciation and  Connoisseur
By Mr Rajgopal BN

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಡಾ. ಮನೋರಮಾ ಬಿ ಎನ್
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಕಾರ :ವಿಷ್ಣುಪ್ರಸಾದ್ ಎನ್
ನಿರ್ಮಾಣ : ನೂಪುರಭ್ರಮರಿ (ರಿ.)

Leave a Reply

*

code