ಮಾಯಾದೀದಿ ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ...

ಮಾಯಾದೀದಿ ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ…

Posted On: November 1st, 2014 by - ವಿದ್ವಾನ್ ದೀಪಕ್ ಕುಮಾರ್, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಪುತ್ತೂರು
Sweet Memories  with  my  “GURU Dr. MAYA RAO”

Sweet Memories  with  my  “GURU Dr. MAYA RAO”

Posted On: November 1st, 2014 by - Rekha Hegde , Director, Shantala Natyalaya, Belgaum