ಮೈಸೂರು ಭರತನಾಟ್ಯ ನೃತ್ಯಶೈಲಿ- ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರ

Posted On: October 15th, 2011 by ಲಲಿತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್, ಹಿರಿಯ ನೃತ್ಯ ಗುರು, ಕರ್ನಾಟಕ ನೃತ್ಯ ಕಲಾ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ, ’ನೂಪುರ’, ಬೆಂಗಳೂರು