Videos

ಶಾಸ್ತ್ರರಂಗ ಭಾಗ ೧ : ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯ (Video series)- ಪ್ರವೇಶಿಕೆ

ಶಾಸ್ತ್ರರಂಗ ಭಾಗ ೧ : ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯ (Video series)- ಪ್ರವೇಶಿಕೆ

Posted On: October 17th, 2023 by ಸಂಪಾದಕರು
Nritta Hastas of Nāṭyaśāstra with Lakshana, Viniyogas and other text observation

Nritta Hastas of Nāṭyaśāstra with Lakshana, Viniyogas and other text observation

Posted On: August 1st, 2023 by Seema K S, Bengaluru
Pada Tala, Pārshni and Gulpha Bhedas (Soles, Heels, Ankles) of Sangita Ratnakara

Pada Tala, Pārshni and Gulpha Bhedas (Soles, Heels, Ankles) of Sangita Ratnakara

Posted On: May 26th, 2023 by Sharmila R Udupa, Bengaluru
Shira and Greeva Bhedas of Nātyāśāstra with Lakshana, Viniyogas and other observations

Shira and Greeva Bhedas of Nātyāśāstra with Lakshana, Viniyogas and other observations

Posted On: May 19th, 2023 by Rohini A R, Bengaluru
Bāhu Bhedas and Skandha Bhedas of Nātyāśāstra and later treatises

Bāhu Bhedas and Skandha Bhedas of Nātyāśāstra and later treatises

Posted On: May 11th, 2023 by Nagaranjitha S, Varanasi.
ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಸಂಯುತ ಹಸ್ತಗಳು -ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ

ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಸಂಯುತ ಹಸ್ತಗಳು -ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ

Posted On: May 8th, 2023 by  ಡಾ. ಪ್ರತಿಭಾ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಬೆಂಗಳೂರು.
ಶೋಧಸರಣಿ ಯ ಅಂತಿಮ ಕಂತು 10- ಸನಾತನ ರೇಷ್ಮೆ ಉಡುಗೆ : ಭಾರತೀಯರಿಗೊಂದು ಕೊಡುಗೆ

ಶೋಧಸರಣಿ ಯ ಅಂತಿಮ ಕಂತು 10- ಸನಾತನ ರೇಷ್ಮೆ ಉಡುಗೆ : ಭಾರತೀಯರಿಗೊಂದು ಕೊಡುಗೆ

Posted On: September 19th, 2021 by ವಿವೇಕ್ ಶ್ರೀಧರ್, ಬೆಂಗಳೂರು
Shodha Sarani 9- Pattern of Dancing sculptures in Eastern India with Special Reference to Odisha

Shodha Sarani 9- Pattern of Dancing sculptures in Eastern India with Special Reference to Odisha

Posted On: September 12th, 2021 by Shalini Prashanth Vittal, Bengaluru
Shodha Sarani -8 : Dance History of the Goa and its contemporary traces

Shodha Sarani -8 : Dance History of the Goa and its contemporary traces

Posted On: September 5th, 2021 by Smt. Sapna Naik , Faculty in KalaAcademy, Goa
ಶೋಧಸರಣಿ 6-ಪಾರಂಪರಿಕ ಗೊಂಬೆಗಳಶೈಲಿಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣವೈವಿಧ್ಯ

ಶೋಧಸರಣಿ 6-ಪಾರಂಪರಿಕ ಗೊಂಬೆಗಳಶೈಲಿಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣವೈವಿಧ್ಯ

Posted On: August 23rd, 2021 by ವಿವೇಕ್ ಶ್ರೀಧರ್, ಬೆಂಗಳೂರು