ಶ್ರವಣಸರಣಿ 

A research based lecture series held in 2020. 10 different lectures are there with in depth approach towards different topics.

Shravana sarani 4- Bhakti Shringara

Shravana sarani 4- Bhakti Shringara

Posted On: June 15th, 2020 by Dr Shobha Shashikumar
ಶ್ರವಣಸರಣಿ 3ನೆ ಕಂತು- ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ತಾಳಮದ್ದಳೆಯ ವಾಗ್ವಿಲಾಸ

ಶ್ರವಣಸರಣಿ 3ನೆ ಕಂತು- ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ತಾಳಮದ್ದಳೆಯ ವಾಗ್ವಿಲಾಸ

Posted On: June 6th, 2020 by ದಿವಾಕರ ಹೆಗಡೆ, ಮೈಸೂರು
ಶ್ರವಣಸರಣಿ - 2ನೇ ಕಂತು- ಭಾರತೀಯ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿ

ಶ್ರವಣಸರಣಿ – 2ನೇ ಕಂತು- ಭಾರತೀಯ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿ

Posted On: June 1st, 2020 by Vivek shridhar, Bengaluru
ಶ್ರವಣಸರಣಿ - 1 ಕಂತು-ವಿಶ್ವಸಂಗೀತ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸ್ವರಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ

ಶ್ರವಣಸರಣಿ – 1 ಕಂತು-ವಿಶ್ವಸಂಗೀತ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸ್ವರಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ

Posted On: May 23rd, 2020 by ಕಾಂಚನ ರೋಹಿಣಿ ಸುಬ್ಬರತ್ನಂ, ಬೆಂಗಳೂರು