ಶಾಸ್ತ್ರರಂಗ ಭಾಗ ೧ : ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯ (Video series)-ಸಂಚಿಕೆ 2-ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಮೂರನೇ ಸೋಮೇಶ್ವರನ ಮಾನಸೋಲ್ಲಾಸ.

Posted On: Sunday, October 22nd, 2023
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Author: ಸಂಪಾದಕರು

ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನಪರಂಪರೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ನೂಪುರಭ್ರಮರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿ
ಶಾಸ್ತ್ರರಂಗ

ಭಾಗ ೧ : ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯ.
ಸಂಚಿಕೆ 2- ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವಕೋಶವೆಂದೇ ಖ್ಯಾತವಾದ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥ ಮೂರನೇ ಸೋಮೇಶ್ವರನ ಮಾನಸೋಲ್ಲಾಸ. ಇದರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿಚಾರವೇ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಅಧ್ಯಯನ, ಬರೆವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಣೆ
ಡಾ.ಮನೋರಮಾ ಬಿ.ಎನ್,
ಮುಖ್ಯ ಸಂಶೋಧಕರು, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಂಪಾದಕರು ನೂಪುರ ಭ್ರಮರಿ (ರಿ.)

ಮರೆಯದೆ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಆನಂದಿಸಿ….

Noopura Bhramari- Centre for Indian Knowledge systems
Śāstra Ranga
Part 1- Dākșiṇātya
Episode 2- First Encyclopedia of Karanataka, Mānasollāsa of King Someshwara III- A sanskrit treatise

Research, Writing and Presentation by :
Dr Manorama B N,
Principal Investigator, Director and Editor- Noopura Bhramari ®

 

Co-operation by

Dr Dwaritha Viswanatha Smt. Shalini P. Vittal

Co-Principal Investigators, Noopura Bhramari IKS Centre

Smt. Rohini A. R Research Fellow,

& Sri. Vishnuprasad N Trustee, Noopura Bhramari ®

 

Theme Music by Nirmiti An abode of Arts and Culture, Bengaluru. (Singer Vid Balasubhramanya Sharma, Bengaluru)

 

Audio and Video Recording by

Crossfade studio, Bengaluru

Leave a Reply

*

code