ನೃತ್ಯ ಪಠ್ಯ

Posted On: August 15th, 2011 by ವಿದ್ವಾನ್ ಕುದ್ಕಾಡಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ರೈ, ನೃತ್ಯ ಗುರುಗಳು, ಪುತ್ತೂರು
ತ್ರಿಶೂಲ ಹಸ್ತ

ತ್ರಿಶೂಲ ಹಸ್ತ

Posted On: August 15th, 2011 by

ಆಹಾರ್ಯ, ಆಂಗಿಕಕ್ಕಷ್ಟೇ ತೃಪ್ತವಾದ ‘ಹೊಯ್ಸಳ ವೈಭವ’

Posted On: August 15th, 2011 by

ಕರ್ನಾಟಕ ನೃತ್ಯ ವೈಭವದ ಪ್ರಸ್ತುತಿಗೆ ಸಾಕಾರ ಯತ್ನ : ಭರತಾಗಮ

Posted On: August 15th, 2011 by

ಗೆಜ್ಜೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಮತೆಯನ್ನು ನಳನಳಿಸುತ್ತಿದೆ

Posted On: August 15th, 2011 by -ಮಾಸ್ಟರ್ ವಿಠಲ್, ಹಿರಿಯ ನೃತ್ಯ ಗುರುಗಳು, ಮಂಗಳೂರು

ಭಕ್ತಿ ಶೃಂಗಾರ v/s ಶೃಂಗಾರ – ಡಾ. ಕೆ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ.

Posted On: August 14th, 2011 by

ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ದಲಿತರು : ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

Posted On: June 15th, 2011 by ಶ್ವೇತಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ, ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಅಷ್ಟನಾಯಿಕಾ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ : ಅಭಿಸಾರಿಕಾ ನಾಯಿಕೆ

Posted On: June 15th, 2011 by ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಶೈಲಿ/ಬಾನಿಗಳ ಹಂಗಿನಲ್ಲಿ ಕಲೆ !!

Posted On: June 15th, 2011 by

ನಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಿಜವಾಗುವ ತಿಂಗಳ ತಿರುಳ ’ಭ್ರಮರಿ’

Posted On: June 15th, 2011 by -ಮಾಸ್ಟರ್ ವಿಠಲ್, ಹಿರಿಯ ನೃತ್ಯ ಗುರುಗಳು, ಮಂಗಳೂರು