ಎರಡನೇ ಸಂಪುಟದ ತೃತೀಯ ಸಂಚಿಕೆ  -ಗ್ರೀಷ್ಮ ಗಾಂಭೀರ್ಯ  (ಮೇ-ಜೂನ್ ೨೦೦೮  )

ಎರಡನೇ ಸಂಪುಟದ ತೃತೀಯ ಸಂಚಿಕೆ -ಗ್ರೀಷ್ಮ ಗಾಂಭೀರ್ಯ (ಮೇ-ಜೂನ್ ೨೦೦೮ )

Posted On: June 15th, 2008 by

ಅನುಕೂಲಶಾಸ್ತ್ರಗಳಾಗುತ್ತಿವೆಯೇ ಕಲೆಗಳು?

Posted On: April 15th, 2008 by -ಡಾ| ಎಂ. ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಷಿ, ಮಂಗಳೂರು
ಎರಡನೇ ಸಂಪುಟದ ದ್ವಿತೀಯ  ಸಂಚಿಕೆ  - ವಸಂತ ವಿಹಾರ (ಮಾರ್ಚ್-ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೦೮  )

ಎರಡನೇ ಸಂಪುಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಚಿಕೆ – ವಸಂತ ವಿಹಾರ (ಮಾರ್ಚ್-ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೦೮ )

Posted On: April 15th, 2008 by
ಎರಡನೇ ಸಂಪುಟದ ಪ್ರಥಮ ಸಂಚಿಕೆ  - ಶಿಶಿರ ಶೃಂಗಾರ (ಜನವರಿ-ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೦೮ )

ಎರಡನೇ ಸಂಪುಟದ ಪ್ರಥಮ ಸಂಚಿಕೆ – ಶಿಶಿರ ಶೃಂಗಾರ (ಜನವರಿ-ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೦೮ )

Posted On: February 15th, 2008 by
ಆರನೇ ಸಂಚಿಕೆ - ಹೇಮಂತ ಋತು ಗಾನ  (ನವೆಂಬರ್-ಡಿಸೆಂಬರ್  ೨೦೦೭)

ಆರನೇ ಸಂಚಿಕೆ – ಹೇಮಂತ ಋತು ಗಾನ (ನವೆಂಬರ್-ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೦೭)

Posted On: December 15th, 2007 by

ನೂಫುರ ಭ್ಹ್ರಮರಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಯೋಗಶೀಲ

Posted On: October 15th, 2007 by Multiple authors

Gender perceptions in Performing arts

Posted On: August 15th, 2007 by ಡಾ| ಎಂ. ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಷಿ
ಪ್ರಥಮ ಸಂಚಿಕೆ, ಶಿಶಿರ ಶೃಂಗಾರ  ( ಜನವರಿ;ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೦೭)

ಪ್ರಥಮ ಸಂಚಿಕೆ, ಶಿಶಿರ ಶೃಂಗಾರ ( ಜನವರಿ;ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೦೭)

Posted On: February 15th, 2007 by

ರಂಗಪ್ರವೇಶ- ಕಲಾದ್ರೋಹವೇ? ವಿವಾಹವೇದಿಕೆಯೇ?

Posted On: February 15th, 2007 by