ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ- Attempts

ಭಾರತೀಯ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗೆಗೆ ಬೆಳಕುಚೆಲ್ಲುವ ಪತ್ರಿಕಾಬಳಗದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನ..

ಶ್ರವಣಸರಣಿ 3ನೆ ಕಂತು- ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ತಾಳಮದ್ದಳೆಯ ವಾಗ್ವಿಲಾಸ

ಶ್ರವಣಸರಣಿ 3ನೆ ಕಂತು- ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ತಾಳಮದ್ದಳೆಯ ವಾಗ್ವಿಲಾಸ

Posted On: June 6th, 2020 by ದಿವಾಕರ ಹೆಗಡೆ, ಮೈಸೂರು
ಶ್ರವಣಸರಣಿ - 2ನೇ ಕಂತು- ಭಾರತೀಯ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿ

ಶ್ರವಣಸರಣಿ – 2ನೇ ಕಂತು- ಭಾರತೀಯ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿ

Posted On: June 1st, 2020 by Vivek shridhar, Bengaluru
ಶ್ರವಣಸರಣಿ - 1 ಕಂತು-ವಿಶ್ವಸಂಗೀತ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸ್ವರಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ

ಶ್ರವಣಸರಣಿ – 1 ಕಂತು-ವಿಶ್ವಸಂಗೀತ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸ್ವರಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ

Posted On: May 23rd, 2020 by ಕಾಂಚನ ರೋಹಿಣಿ ಸುಬ್ಬರತ್ನಂ, ಬೆಂಗಳೂರು
Suyodhana : Yaksha Bhanika/ ಸುಯೋಧನ - ಯಕ್ಷಭಾಣಿಕಾ ನಾಟ್ಯ (ಯಕ್ಷಗಾನ & ಭರತನೃತ್ಯ ಸಮಾಹಾರದ  ಏಕವ್ಯಕ್ತಿಪ್ರಯೋಗ)

Suyodhana : Yaksha Bhanika/ ಸುಯೋಧನ – ಯಕ್ಷಭಾಣಿಕಾ ನಾಟ್ಯ (ಯಕ್ಷಗಾನ & ಭರತನೃತ್ಯ ಸಮಾಹಾರದ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿಪ್ರಯೋಗ)

Posted On: January 16th, 2020 by ಸಂಪಾದಕರು, ಮತ್ತು Arjun Bharadwaj, Contributing Editor – Prekshaa Pratishtana

Want to be part of Noopura Bhramari Dance Research Wing?

Posted On: February 28th, 2017 by Editor

ಕಲಾಸಂಶೋಧನೆ- ಜೀವನಾನುಭವದ ಸಮೃದ್ಧ ಪಾಕ

Posted On: July 28th, 2016 by

ನೃತ್ಯಸಂಶೋಧನೆಯ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ನೂಪುರ ಭ್ರಮರಿಯ ನೃತ್ಯಪ್ರದರ್ಶನ, ಸಂವಾದ

Posted On: August 18th, 2013 by Viprabha,Puttur
ದೃಷ್ಟ-ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ನೂಪುರ ಭ್ರಮರಿ

ದೃಷ್ಟ-ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ನೂಪುರ ಭ್ರಮರಿ

Posted On: August 13th, 2009 by

ಚೈತ್ರರಶ್ಮಿ-೫೦ ಲೇಖನ ‘ಭಾರತೀಯ ನೃತ್ಯಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಅನುಸಂಧಾನ’

Posted On: June 8th, 2009 by

ಅಸೀಮಾ ಅಂಕಣ ; ಭಾರತೀಯ ನೃತ್ಯ ಕಲೆ : ಭವಿತವ್ಯಕ್ಕೊಂದು ಆಸರೆ

Posted On: February 15th, 2009 by