Media Watch

ಏನು, ಯಾಕೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಸಾಧನೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ - ಡಾ।।ಶೋಭಾ ಶಶಿಕುಮಾರ್

ಏನು, ಯಾಕೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಸಾಧನೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ – ಡಾ।।ಶೋಭಾ ಶಶಿಕುಮಾರ್

Posted On: October 15th, 2015 by
ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಉಳಿವಿಗೆ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಉಳಿವಿಗೆ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

Posted On: October 15th, 2015 by
ಅಭಿನಯ ದೇಹಭಾಷೆಗೆ ಪೂರಕ : ಡಾ . ಶೋಭಾ

ಅಭಿನಯ ದೇಹಭಾಷೆಗೆ ಪೂರಕ : ಡಾ . ಶೋಭಾ

Posted On: October 15th, 2015 by
ಅಭಿನಯ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲದೆ ದೇಹ ಭಾಷೆಗೂ ಪುರಕವಾಗಿರಬೇಕು

ಅಭಿನಯ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲದೆ ದೇಹ ಭಾಷೆಗೂ ಪುರಕವಾಗಿರಬೇಕು

Posted On: October 15th, 2015 by
'ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಅದ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಅರಿವಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ'

‘ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಅದ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಅರಿವಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ’

Posted On: October 15th, 2015 by
'ಅಭಿನಯ ದೇಹಭಾಷೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರಬೇಕು'

‘ಅಭಿನಯ ದೇಹಭಾಷೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರಬೇಕು’

Posted On: October 15th, 2015 by

ಆಲಯ ಪದ್ಧತಿಯ ನೃತ್ಯಬಲಿ

Posted On: September 8th, 2015 by Editor
ವರ್ಣನಾತೀತ ವಾಜ್ಞಾಯ

ವರ್ಣನಾತೀತ ವಾಜ್ಞಾಯ

Posted On: March 12th, 2015 by

ಅಸೀಮಾ- ಆನಂದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಶನ ಬರೆಹ

Posted On: September 15th, 2013 by

ನೃತ್ಯಸಂಶೋಧನೆಯ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ನೃತ್ಯಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸಂವಾದ

Posted On: September 15th, 2013 by