Media Watch

'ನೂಪೂರ' ದ ಹೊಸ ನಾದ

‘ನೂಪೂರ’ ದ ಹೊಸ ನಾದ

Posted On: October 16th, 2015 by
ಮನೋರಮಾಗೆ ಭರತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಮನೋರಮಾಗೆ ಭರತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

Posted On: October 16th, 2015 by
ಮನೋರಮಾ ಮುಡಿಗೆ 'ಭರತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ಗರಿ

ಮನೋರಮಾ ಮುಡಿಗೆ ‘ಭರತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ ಗರಿ

Posted On: October 15th, 2015 by
ಏನು, ಯಾಕೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಸಾಧನೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ - ಡಾ।।ಶೋಭಾ ಶಶಿಕುಮಾರ್

ಏನು, ಯಾಕೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಸಾಧನೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ – ಡಾ।।ಶೋಭಾ ಶಶಿಕುಮಾರ್

Posted On: October 15th, 2015 by
ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಉಳಿವಿಗೆ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಉಳಿವಿಗೆ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

Posted On: October 15th, 2015 by
ಅಭಿನಯ ದೇಹಭಾಷೆಗೆ ಪೂರಕ : ಡಾ . ಶೋಭಾ

ಅಭಿನಯ ದೇಹಭಾಷೆಗೆ ಪೂರಕ : ಡಾ . ಶೋಭಾ

Posted On: October 15th, 2015 by
ಅಭಿನಯ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲದೆ ದೇಹ ಭಾಷೆಗೂ ಪುರಕವಾಗಿರಬೇಕು

ಅಭಿನಯ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲದೆ ದೇಹ ಭಾಷೆಗೂ ಪುರಕವಾಗಿರಬೇಕು

Posted On: October 15th, 2015 by
'ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಅದ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಅರಿವಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ'

‘ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಅದ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಅರಿವಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ’

Posted On: October 15th, 2015 by
'ಅಭಿನಯ ದೇಹಭಾಷೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರಬೇಕು'

‘ಅಭಿನಯ ದೇಹಭಾಷೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರಬೇಕು’

Posted On: October 15th, 2015 by

ಆಲಯ ಪದ್ಧತಿಯ ನೃತ್ಯಬಲಿ

Posted On: September 8th, 2015 by Editor