Media Watch

Vijayavani News ( 6th page)- ನೃತ್ಯಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸಂವಾದ

Posted On: September 15th, 2013 by
ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವಹನದತ್ತ ಭರತನಾಟ್ಯ- ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನೂಪುರ ಭ್ರಮರಿಯ ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಯೋಗ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವಹನದತ್ತ ಭರತನಾಟ್ಯ- ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನೂಪುರ ಭ್ರಮರಿಯ ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಯೋಗ

Posted On: August 22nd, 2013 by
ನೂಪುರ ಭ್ರಮರಿ ನೃತ್ಯಪ್ರದರ್ಶನ-ಸಂವಾದ

ನೂಪುರ ಭ್ರಮರಿ ನೃತ್ಯಪ್ರದರ್ಶನ-ಸಂವಾದ

Posted On: August 21st, 2013 by Editor
ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವಹನದತ್ತ ಭರತನಾಟ್ಯ- ವಿಜಯವಾಣಿ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವಹನದತ್ತ ಭರತನಾಟ್ಯ- ವಿಜಯವಾಣಿ

Posted On: August 21st, 2013 by Editor
ಭ್ರಮರಿ ಚಾವಡಿಯಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯಮಂಥನ-ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮೆಟ್ರೋ

ಭ್ರಮರಿ ಚಾವಡಿಯಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯಮಂಥನ-ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮೆಟ್ರೋ

Posted On: August 21st, 2013 by Editor
ಇಂದು ನೂಪುರ ಭ್ರಮರಿಯ ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಯೋಗ

ಇಂದು ನೂಪುರ ಭ್ರಮರಿಯ ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಯೋಗ

Posted On: August 18th, 2013 by
ನೃತ್ಯಸಂಶೋಧನೆಯ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ನೂಪುರ ಭ್ರಮರಿಯ ನೃತ್ಯಪ್ರದರ್ಶನ, ಸಂವಾದ

ನೃತ್ಯಸಂಶೋಧನೆಯ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ನೂಪುರ ಭ್ರಮರಿಯ ನೃತ್ಯಪ್ರದರ್ಶನ, ಸಂವಾದ

Posted On: July 28th, 2013 by Prajavani
ನೃತ್ಯ ಸಂಶೋಧನ ಪೂರಕ ಪ್ರದರ್ಶನ

ನೃತ್ಯ ಸಂಶೋಧನ ಪೂರಕ ಪ್ರದರ್ಶನ

Posted On: July 28th, 2013 by
ರಮ್ಯಾದ್ಭುತ ಮನೋರಮಾ

ರಮ್ಯಾದ್ಭುತ ಮನೋರಮಾ

Posted On: July 16th, 2013 by
'ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಅರಿವಿನ ಹಿನ್ನಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ'

‘ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಅರಿವಿನ ಹಿನ್ನಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ’

Posted On: June 17th, 2013 by