Media Watch

ವರ್ಣನಾತೀತ ವಾಜ್ಞಾಯ

ವರ್ಣನಾತೀತ ವಾಜ್ಞಾಯ

Posted On: March 12th, 2015 by

ಅಸೀಮಾ- ಆನಂದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಶನ ಬರೆಹ

Posted On: September 15th, 2013 by

ನೃತ್ಯಸಂಶೋಧನೆಯ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ನೃತ್ಯಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸಂವಾದ

Posted On: September 15th, 2013 by

Vijayavani News ( 6th page)- ನೃತ್ಯಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸಂವಾದ

Posted On: September 15th, 2013 by
ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವಹನದತ್ತ ಭರತನಾಟ್ಯ- ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನೂಪುರ ಭ್ರಮರಿಯ ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಯೋಗ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವಹನದತ್ತ ಭರತನಾಟ್ಯ- ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನೂಪುರ ಭ್ರಮರಿಯ ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಯೋಗ

Posted On: August 22nd, 2013 by
ನೂಪುರ ಭ್ರಮರಿ ನೃತ್ಯಪ್ರದರ್ಶನ-ಸಂವಾದ

ನೂಪುರ ಭ್ರಮರಿ ನೃತ್ಯಪ್ರದರ್ಶನ-ಸಂವಾದ

Posted On: August 21st, 2013 by Editor
ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವಹನದತ್ತ ಭರತನಾಟ್ಯ- ವಿಜಯವಾಣಿ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವಹನದತ್ತ ಭರತನಾಟ್ಯ- ವಿಜಯವಾಣಿ

Posted On: August 21st, 2013 by Editor
ಭ್ರಮರಿ ಚಾವಡಿಯಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯಮಂಥನ-ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮೆಟ್ರೋ

ಭ್ರಮರಿ ಚಾವಡಿಯಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯಮಂಥನ-ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮೆಟ್ರೋ

Posted On: August 21st, 2013 by Editor
ಇಂದು ನೂಪುರ ಭ್ರಮರಿಯ ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಯೋಗ

ಇಂದು ನೂಪುರ ಭ್ರಮರಿಯ ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಯೋಗ

Posted On: August 18th, 2013 by
ನೃತ್ಯಸಂಶೋಧನೆಯ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ನೂಪುರ ಭ್ರಮರಿಯ ನೃತ್ಯಪ್ರದರ್ಶನ, ಸಂವಾದ

ನೃತ್ಯಸಂಶೋಧನೆಯ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ನೂಪುರ ಭ್ರಮರಿಯ ನೃತ್ಯಪ್ರದರ್ಶನ, ಸಂವಾದ

Posted On: July 28th, 2013 by Prajavani