Media Watch

Bharatanatyabodhini-Review

Bharatanatyabodhini-Review

Posted On: September 30th, 2018 by Editor

ಆಬಾಲವೃದ್ಧರಿಗೂ ಆಪ್ಯಾಯಮಾನವಾಗಬಲ್ಲ ಕೃತಿ

Posted On: September 30th, 2018 by ವಿದ್ವಾನ್ ಕೊರ್ಗಿ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಗೌರಿ ಮಾತೃದೇವತೆ

ಗೌರಿ ಮಾತೃದೇವತೆ

Posted On: September 10th, 2018 by Editor

ಧರ್ಮಭಾರತೀ ಮಾಸಿಕ – ಭಾರತೀಯ ನೃತ್ಯಕಲೆಗಳ ಕುರಿತು ಅಂಕಣ ನೃತ್ಯನೂಪುರ

Posted On: September 8th, 2018 by Editor

ಕಾವೇರಮ್ಮಾ ಕಾಪಾಡಮ್ಮಾ- ಕೊಡಗಿನ ಕಂಬನಿ

Posted On: August 26th, 2018 by Editor

ವಿದ್ವಾಂಸ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ ಆರ್ ಗಣೇಶ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ – ಭರತನಾಟ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಅಗತ್ಯ

Posted On: August 14th, 2018 by ಹೊಸದಿಗಂತ

ಅನುಪಮ ಕಥನ ಪುಸ್ತಕ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿದ ಡಾ ಮನೋರಮಾ

Posted On: July 23rd, 2018 by Editor

ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ- ಡಾ ಮನೋರಮಾ

Posted On: June 8th, 2018 by Editor

ದೇಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ಶೃಂಗಾರ ಕಾವ್ಯ

Posted On: May 25th, 2018 by Editor
ನೃತ್ಯೋಲ್ಲಾಸ- ವಿಜಯವಾಣಿ- ಸಂದರ್ಶನ-

ನೃತ್ಯೋಲ್ಲಾಸ- ವಿಜಯವಾಣಿ- ಸಂದರ್ಶನ-

Posted On: May 1st, 2018 by Editor