Scintillating Someshavra

Scintillating Someshavra

Posted On: December 11th, 2022 by – Nagashree Narayan, Bengaluru.
A thing of beauty is joy for ever...

A thing of beauty is joy for ever…

Posted On: December 7th, 2022 by Sharmila R, Bengaluru
ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ಕಿರಾತಾರ್ಜುನ

ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ಕಿರಾತಾರ್ಜುನ

Posted On: December 7th, 2022 by -ಭವಾನಿ. ಜೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಕಂಬ ರಾಮಾಯಣ.. - ಇದು ಕಾವ್ಯವಲ್ಲ !!

ಕಂಬ ರಾಮಾಯಣ.. – ಇದು ಕಾವ್ಯವಲ್ಲ !!

Posted On: November 7th, 2022 by ಡಾ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರೇಖಾ ಅರುಣ್, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಕಾಮಸುಂದರ- ಶಿವ !

Posted On: November 2nd, 2022 by ಡಾ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರೇಖಾ ಅರುಣ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
Motives behind motifs

Motives behind motifs

Posted On: November 2nd, 2022 by -Ankitha Srinivas, Bengaluru
The Someshwara Temple, Kolara-An Overview

The Someshwara Temple, Kolara-An Overview

Posted On: November 2nd, 2022 by -Shravya, Bengaluru.
ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕಾಲದ ಗೋಪುರ ಕಲೆ : ಒಂದು ಕಿರುನೋಟ

ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕಾಲದ ಗೋಪುರ ಕಲೆ : ಒಂದು ಕಿರುನೋಟ

Posted On: November 1st, 2022 by -ಭವಾನಿ. ಜೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಶಿವಾಲಯದ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ

ಶಿವಾಲಯದ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ

Posted On: November 1st, 2022 by -ಡಾ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರೇಖಾ ಅರುಣ್ , ಬೆಂಗಳೂರು.

ಶಿವನೊಬ್ಬ -ಶಿಲ್ಪನಾಮ ಹಲವು

Posted On: October 29th, 2022 by ರೋಹಿಣಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಬೆಂಗಳೂರು