Noopura Research Journal(ನೂಪುರ ಪತ್ರಿಕೆ)

ಪ್ರಸ್ತುತ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಭರತನಾಟ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಜೀವನಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತ ಹೋಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೃತ್ಯದ ಕೇವಲ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯತೆಯನ್ನಷ್ಟೇ ಅವಲೋಕಿಸದೇ, ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೆಲೆಗಟ್ಟು, ಸ್ಥಿತಿಗತಿ, ಪರ-ವಿರೋಧ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಅಗತ್ಯತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿದ್ದು; ಕೇವಲ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಸಾಮುದಾಯಿಕ ವಿಷಯಗಳಷ್ಟಕ್ಕೇ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲದೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿಯೂ ಗಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿರಳವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಕ್ಕೊಂದು ಸಣ್ಣಮಟ್ಟಿನ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಕರ್ತವ್ಯವಿದೆ ಎಂದೆನಿಸಿತು.ಪತ್ರಿಕೆಯ ತಂತ್ರಾಂಶ-ಪ್ರತಿಯು ಈ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರು ಹಾಗೂ ನೃತ್ಯಾಸಕ್ತರು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ ತಾವು ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಚಂದಾಹಣವನ್ನು ಅಥವಾ ಡೊನೇಷನ್ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಂದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಣ, ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಲೆಯ ಸದ್ವಿನಿಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ…-ಸಂಪಾದಕರು
Being a student and professional in Journalism and Art; I found myself that I have unique responsibility to develop its various aspects, inter-relation along with bridging a gap between it. Then Noopura Bhramari taken its birth to contribute for a rare aspect called – Cultural Journalism.This journal is platform for Shastra+Prayoga= to emphasize the relationship between practice and theory. It is providing opportunity for Art and its relevance, social communication, to discuss pros and cons of various issues, for v/s against discussion. It is a journalism for not only social life or community but also for strengthening culture and tradition.
Here you can download the issues of Journal. But for healthy reading please subscribe the issues by paying subscription amount/ Donations. It also enhance our strengths to survive in this field and give more stuffs in future also. Support us…It is a kind request..We promise you that we dedicate ourselves to use your money for art cause and need…-editor

ಒಂಬತ್ತನೇ ಸಂಪುಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಚಿಕೆ – ಚೈತ್ರ – ವೈಶಾಖ (ಮಾರ್ಚಿ-ಎಪ್ರಿಲ್ 2015)

ಒಂಬತ್ತನೇ ಸಂಪುಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಚಿಕೆ – ಚೈತ್ರ – ವೈಶಾಖ (ಮಾರ್ಚಿ-ಎಪ್ರಿಲ್ 2015)

Posted On: January 26th, 2016 by
ಅಷ್ಟೋತ್ಸವ- ಒಂಬತ್ತನೇ  ಸಂಪುಟದ ಪ್ರಥಮ  ಸಂಚಿಕೆ -  ಮಾಘ - ಫಾಲ್ಗುಣ (ಜನವರಿ- ಫೆಬ್ರವರಿ  2015)

ಅಷ್ಟೋತ್ಸವ- ಒಂಬತ್ತನೇ  ಸಂಪುಟದ ಪ್ರಥಮ  ಸಂಚಿಕೆ –  ಮಾಘ – ಫಾಲ್ಗುಣ (ಜನವರಿ- ಫೆಬ್ರವರಿ 2015)

Posted On: December 6th, 2014 by Editor
ಎಂಟನೇ  ಸಂಪುಟದ ಮೂರು-ನಾಲ್ಕನೇ  ಸಂಚಿಕೆ  ಜ್ಯೇಷ್ಠ - ಭಾದ್ರಪದ- ( ಮೇ-ಜೂನ್- ಜುಲೈ- ಆಗಸ್ಟ್2014)

ಎಂಟನೇ  ಸಂಪುಟದ ಮೂರು-ನಾಲ್ಕನೇ  ಸಂಚಿಕೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠ – ಭಾದ್ರಪದ- ( ಮೇ-ಜೂನ್- ಜುಲೈ- ಆಗಸ್ಟ್2014)

Posted On: November 6th, 2014 by Editor
ಸಪ್ತೋತ್ಸವ- ಎಂಟನೇ  ಸಂಪುಟದ ಒಂದನೇ  ಸಂಚಿಕೆ -  ಮಾಘ - ಫಾಲ್ಗುಣ (ಫೆಬ್ರವರಿ - ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೪) 

ಸಪ್ತೋತ್ಸವ- ಎಂಟನೇ  ಸಂಪುಟದ ಒಂದನೇ  ಸಂಚಿಕೆ –  ಮಾಘ – ಫಾಲ್ಗುಣ (ಫೆಬ್ರವರಿ – ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೪) 

Posted On: February 15th, 2014 by Editor
ಏಳನೇ  ಸಂಪುಟದ ಆರನೇ  ಸಂಚಿಕೆ  -ಮಾರ್ಗಶಿರ-ಪುಷ್ಯ ( ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2013)

ಏಳನೇ  ಸಂಪುಟದ ಆರನೇ  ಸಂಚಿಕೆ -ಮಾರ್ಗಶಿರ-ಪುಷ್ಯ ( ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2013)

Posted On: December 29th, 2013 by Editor
ಏಳನೇ ಸಂಪುಟದ ಚತುರ್ಥ, ಪಂಚಮ ಸಂಲಗ್ನ ಸಂಚಿಕೆ ( ಜುಲೈ-ಆಗಸ್ಟ್-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2013)

ಏಳನೇ ಸಂಪುಟದ ಚತುರ್ಥ, ಪಂಚಮ ಸಂಲಗ್ನ ಸಂಚಿಕೆ ( ಜುಲೈ-ಆಗಸ್ಟ್-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2013)

Posted On: October 15th, 2013 by Editor
ಏಳನೇ ಸಂಪುಟದ ತೃತೀಯ ಸಂಚಿಕೆ -ಗ್ರೀಷ್ಮ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ( ಮೇ ಜೂನ್ ೨೦೧೩)

ಏಳನೇ ಸಂಪುಟದ ತೃತೀಯ ಸಂಚಿಕೆ -ಗ್ರೀಷ್ಮ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ( ಮೇ ಜೂನ್ ೨೦೧೩)

Posted On: June 15th, 2013 by Editor
ಏಳನೇಸಂಪುಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಚಿಕೆ- ವಸಂತವಿಹಾರ (ಮಾರ್ಚ್-ಏಪ್ರಿಲ್ 2013)

ಏಳನೇಸಂಪುಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಚಿಕೆ- ವಸಂತವಿಹಾರ (ಮಾರ್ಚ್-ಏಪ್ರಿಲ್ 2013)

Posted On: May 15th, 2013 by Editor
ಆರನೇ ಸಂಪುಟದ ಆರನೇ ಸಂಚಿಕೆ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪುಷ್ಯ ’ಹೇಮಂತಋತುಗಾನ’(ನವೆಂಬರ್-ಡಿಸೆಂಬರ್ 2012)

ಆರನೇ ಸಂಪುಟದ ಆರನೇ ಸಂಚಿಕೆ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪುಷ್ಯ ’ಹೇಮಂತಋತುಗಾನ’(ನವೆಂಬರ್-ಡಿಸೆಂಬರ್ 2012)

Posted On: December 15th, 2012 by Editor
ಆರನೇ ಸಂಪುಟದ ಐದನೇ ಸಂಚಿಕೆ ಅಶ್ವೀಜ ಕಾರ್ತಿಕ -ಶರದ್ ಸಂಭ್ರಮ ( ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೨)

ಆರನೇ ಸಂಪುಟದ ಐದನೇ ಸಂಚಿಕೆ ಅಶ್ವೀಜ ಕಾರ್ತಿಕ -ಶರದ್ ಸಂಭ್ರಮ ( ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೨)

Posted On: October 22nd, 2012 by