News and Information

ನಾರಾಯಣದರ್ಶನ- ಕೃತಿ ಅನಾವರಣ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆ

ನಾರಾಯಣದರ್ಶನ- ಕೃತಿ ಅನಾವರಣ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆ

Posted On: November 24th, 2020 by ಸಂಪಾದಕರು
Nāyikāntaraṅga

Nāyikāntaraṅga

Posted On: October 25th, 2020 by Principal/Editor
Nāṭyāyana- A Journey of Dance from Bhāva to Rasa

Nāṭyāyana- A Journey of Dance from Bhāva to Rasa

Posted On: January 18th, 2020 by Publisher
Nayikantaranga- Book on Nayikas (ISBN No "978-81-942228-0-4")

Nayikantaranga- Book on Nayikas (ISBN No “978-81-942228-0-4”)

Posted On: July 17th, 2019 by Publisher
Dance Research Symposium 2019 Theme - Dance in Ancient Texts

Dance Research Symposium 2019 Theme – Dance in Ancient Texts

Posted On: July 17th, 2019 by Editor
Natyashastra Karana- Certificate course Completion

Natyashastra Karana- Certificate course Completion

Posted On: April 30th, 2019 by Principal, Course Management
Dutikarma prakasha - textual research based dance production

Dutikarma prakasha – textual research based dance production

Posted On: April 5th, 2019 by Editor

Call for Performing art related Research papers/issues/discussion

Posted On: July 8th, 2017 by Editor

ಭರತನ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ-ನಟುವಾಂಗದ ಕಲಿಕೆಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೊಂದು ಹೊಸ ಬೆಳಕು

Posted On: October 26th, 2015 by Editor
ಕರ್ನಾಟಕ –ತಮಿಳ್ನಾಡು ಆಸ್ಥಾನ ನೃತ್ಯಪರಂಪರೆ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ : ‘ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಯೋಗ ನೃತ್ಯಚಿಂತನ’

ಕರ್ನಾಟಕ –ತಮಿಳ್ನಾಡು ಆಸ್ಥಾನ ನೃತ್ಯಪರಂಪರೆ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ : ‘ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಯೋಗ ನೃತ್ಯಚಿಂತನ’

Posted On: June 11th, 2015 by Editor