Vikasana Goshti Part 1-2 (2012)

Posted On: August 27th, 2012 by

ತರ್ಕಮದ್ದಲೆ – ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ

Posted On: August 15th, 2012 by

ನೃತ್ಯದತ್ತ ಛಾಯೆಚಿತ್ತ

Posted On: August 15th, 2012 by ನಿವೇದಿತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಸಂಶೋಧಕರು, ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದರು, ’ಸ್ತುತಿ ನಾಟ್ಯಶಾಲೆ’, ಬೆಂಗಳೂರು

ನೃತ್ಯ ರಂಗದ ರಾಣಿ : ರುಕ್ಮಿಣಿ… ಹೆಜ್ಜೆ : 19

Posted On: August 15th, 2012 by

ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ- ಹಳೆ ಕಥೆಗೆ ಹೊಸ ಕಾವ್ಯಭಾಷ್ಯ

Posted On: August 15th, 2012 by ವಿದ್ವಾನ್ ಕೊರ್ಗಿ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಕವಿಗಳು, ಅವಧಾನ ಪೃಚ್ಛಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು
ಪುಷ್ಪಪುಟ ಹಸ್ತ

ಪುಷ್ಪಪುಟ ಹಸ್ತ

Posted On: August 15th, 2012 by

ಸಾದರಸ್ವೀಕಾರ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆಗಾಗಿ : ಭರತಕಲಾಪ್ರವೀಣ ನಾಟ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಕೌಶಿಕ್ (ನೆನಪಿನ ಹೊನಲು)

Posted On: August 15th, 2012 by

ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಾಭಿನಯ

Posted On: August 15th, 2012 by ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್, ಬೆಂಗಳೂರು

ನೃತ್ಯಕ್ಕೂ ಮನೋಧರ್ಮ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬೇಡವೇ?

Posted On: August 15th, 2012 by

ಕಲಾವಿದನೊಳಗೆ…

Posted On: June 15th, 2012 by ನಿವೇದಿತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಸಂಶೋಧಕರು, ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದರು, ’ಸ್ತುತಿ ನಾಟ್ಯಶಾಲೆ’, ಬೆಂಗಳೂರು