Dance as a boon

Posted On: April 14th, 2013 by Arpita Vijaykumar Halakatti,Belgaum

ಆರನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಚಿಕೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೃತಿರತ್ನ

Posted On: April 14th, 2013 by ಸಂಪಾದಕಿ
ಶಕಟ ಹಸ್ತ

ಶಕಟ ಹಸ್ತ

Posted On: April 14th, 2013 by

Dance Research Conference 2013- report

Posted On: February 16th, 2013 by Editor/ಸಂಪಾದಕಿ

ವಿಶೇಷ ಸಂಪಾದಕೀಯ ( ಜನವರಿ-ಫೆಬ್ರವರಿ 2013)

Posted On: February 15th, 2013 by Editor/ಸಂಪಾದಕಿ
ನೃತ್ಯ ಲೋಕದಿಂದ ಮರೆಯಾದ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಪ್ರೊ|| ಜಯಾ

ನೃತ್ಯ ಲೋಕದಿಂದ ಮರೆಯಾದ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಪ್ರೊ|| ಜಯಾ

Posted On: February 15th, 2013 by ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ಎ.ಎನ್, ಬೆಂಗಳೂರು

ಅಷ್ಟನಾಯಕ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ- ಪಾಂಥ ನಾಯಕ

Posted On: February 1st, 2013 by ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್, ಬೆಂಗಳೂರು

ಅಷ್ಟನಾಯಿಕಾ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ – ಸ್ವಾಧೀನಪತಿಕೆ

Posted On: January 15th, 2013 by ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ನೃತ್ಯ ವಿಮರ್ಶಕರಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ‘ವರ್ಷದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನರ್ತನ ವಿಮರ್ಶೆ’ ಸ್ಪರ್ಧೆ

Posted On: December 27th, 2012 by

ನಾಟ್ಯಾವಧಾನವೆಂಬ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯೆಡೆಗೆ….

Posted On: December 15th, 2012 by