State level Dance Research Symposium+ ‘Bharata Natya Bodhini’ release +E-Research journal launch

State level Dance Research Symposium+ ‘Bharata Natya Bodhini’ release +E-Research journal launch

Posted On: August 15th, 2018 by

ನಾಯಕಾಭಿನಯ- ನಿರೀಕ್ಷಕ

Posted On: April 15th, 2013 by ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್

ನೃತ್ಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಗಳೆಡೆಗೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ – ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ನೃತ್ಯ ಸಂಶೋಧನ ಸಮ್ಮೇಳನ-೨೦೧೩ – ಒಂದು ನೋಟ

Posted On: April 15th, 2013 by ಮಂಜುನಾಥ ಭಟ್. ಎಚ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
‘ನೂಪುರ ಭ್ರಮರಿ’ಯ ವರ್ಷದ ನೃತ್ಯ ವಿಮರ್ಶಕ ಪುರಸ್ಕಾರ-2012: ‘ವಿಮರ್ಶಾ ವಾಙ್ಮಯಿ’ ಬಿರುದಿನೊಂದಿಗೆ  ಶ್ರೀ ಕೊರ್ಗಿ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಇವರಿಗೆ.

‘ನೂಪುರ ಭ್ರಮರಿ’ಯ ವರ್ಷದ ನೃತ್ಯ ವಿಮರ್ಶಕ ಪುರಸ್ಕಾರ-2012: ‘ವಿಮರ್ಶಾ ವಾಙ್ಮಯಿ’ ಬಿರುದಿನೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕೊರ್ಗಿ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಇವರಿಗೆ.

Posted On: February 8th, 2013 by

ಅಷ್ಟನಾಯಕ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ- ಪಾಂಥ ನಾಯಕ

Posted On: February 1st, 2013 by ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್, ಬೆಂಗಳೂರು

ಅಷ್ಟನಾಯಿಕಾ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ – ಸ್ವಾಧೀನಪತಿಕೆ

Posted On: January 15th, 2013 by ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ನೃತ್ಯ ವಿಮರ್ಶಕರಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ‘ವರ್ಷದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನರ್ತನ ವಿಮರ್ಶೆ’ ಸ್ಪರ್ಧೆ

Posted On: December 27th, 2012 by

ನಾಟ್ಯಾವಧಾನವೆಂಬ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯೆಡೆಗೆ….

Posted On: December 15th, 2012 by
ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೈಕ ‘ಕರಣ’ ಸರದಾರ : ಚೇತನ್ ವರ್ಣ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೈಕ ‘ಕರಣ’ ಸರದಾರ : ಚೇತನ್ ವರ್ಣ

Posted On: September 16th, 2012 by

ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಾಭಿನಯ

Posted On: August 15th, 2012 by ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶ್, ಬೆಂಗಳೂರು