ಅಂಕಣಗಳು

Subscribe


 

ಕವಿ ಚಿತ್ರ

Posted On: Thursday, November 6th, 2008
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Author: ಮನೋರಮಾ. ಬಿ.ಎನ್


– ಡಿ.ವಿ.ಜಿ

ಕವಿ ಚಿತ್ರಕೋವಿದನು ಪರತತ್ವ ಶೋಧಕನು

ವಿವಿಧ ವಾದನ ಗೀತ ನೃತ್ಯ ಕುಶಲಿಗಳು

ನವನವತೆಯಂ ಮನಸಿಗೀವೆಲ್ಲ ಕಲೆಗಾರ

ರವರಿಂದೆ ಸುಂದರತೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ.

Leave a Reply

*

code