ಅಂಕಣಗಳು

Subscribe


 

ಮಂಜೀರ-Editorial

ಆಯಾ ಸಂಚಿಕೆಯ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ಸಂಪಾದಕರ ಅನುಭವ-ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಲುಗಳಿವೆ ಮಂಜೀರದಲ್ಲಿ!
ಪ್ರತೀ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಓದಲೇಬೇಕಾದ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಬಳಗವು ಓದುಗಬಂಧುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಭಾವ- ಅನುಭಾವ – ಚಿಂತೆ – ಚಿಂತನೆ – ಕುಟುಕು – ಮೊಟಕು- ಗತ್ತು – ಗಮ್ಮತ್ತುಗಳ ಮುಕ್ತ ಸಂವಾದಗಳು, ನಮ್ಮ-ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸೋಪಾನವಾಗುವ ಹದವೆನಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಂಜೀರದ ಆಕರ್ಷಣೆ.
Manjira- is editorial of Noopura Bhramari. It is a soul of Journal which express the thoughts and process of art and also Noopura Bhramari’s efforts, experience and challenges which should be shared with readers. It is a bridge between readers and Journal which has a motto to establish a cordial relationship among them.

ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ : ಕಲಾ/ಶಿಕ್ಷಣವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಪಕೃತವಾಗುವ ಕಾರ್ಯ

ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ : ಕಲಾ/ಶಿಕ್ಷಣವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಪಕೃತವಾಗುವ ಕಾರ್ಯ

Posted On: January 6th, 2020 by -ಡಾ.ಮನೋರಮಾ ಬಿ.ಎನ್

ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಕಥಾಪ್ರಸಂಗಗಳು -ಒಂದು ಚಿಂತನೆ

Posted On: December 27th, 2018 by ಸಂಪಾದಕರು

ತ್ರಿವಳಿ ದೋಣಿಗಳೊಳಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಕೂತು ನೂಪುರದ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತಾ…

Posted On: August 12th, 2018 by ಸಂಪಾದಕರು

ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸತನ

Posted On: October 15th, 2017 by Editor

ಕಲಾಸಂಸ್ಕಾರವಿಲ್ಲದ ನೃತ್ಯ ರಂಗಪ್ರವೇಶ : ಕಹಿ ಅನುಭವ

Posted On: February 27th, 2016 by ಡಾ.ಮನೋರಮಾ ಬಿ.ಎನ್

ಪ್ರಮದೆಯ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಪಥ-ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಳೆ…

Posted On: August 27th, 2015 by ಸಂಪಾದಕಿ
ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಪರವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯಚಿಂತನೆ- ತಪ್ಪೇನು?

ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಪರವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯಚಿಂತನೆ- ತಪ್ಪೇನು?

Posted On: May 29th, 2015 by Editor

ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಳಕೆ ಎಷ್ಟು ಸರಿ?

Posted On: May 26th, 2015 by

ಕೂಡಿಯಾಟ್ಟಂ ಮತ್ತು ಭಾಗವತ ಮೇಳ: ಪರಿಷ್ಕಾರ ಅಗತ್ಯ

Posted On: May 26th, 2015 by

ಸಂಗೀತ-ನೃತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಅಧ್ವಾನ

Posted On: April 26th, 2015 by Editor