ಅಂಕಣಗಳು

Subscribe


 

ಮಂಜೀರ-Editorial

ಆಯಾ ಸಂಚಿಕೆಯ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ಸಂಪಾದಕರ ಅನುಭವ-ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಲುಗಳಿವೆ ಮಂಜೀರದಲ್ಲಿ!
ಪ್ರತೀ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಓದಲೇಬೇಕಾದ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಬಳಗವು ಓದುಗಬಂಧುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಭಾವ- ಅನುಭಾವ – ಚಿಂತೆ – ಚಿಂತನೆ – ಕುಟುಕು – ಮೊಟಕು- ಗತ್ತು – ಗಮ್ಮತ್ತುಗಳ ಮುಕ್ತ ಸಂವಾದಗಳು, ನಮ್ಮ-ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸೋಪಾನವಾಗುವ ಹದವೆನಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಂಜೀರದ ಆಕರ್ಷಣೆ.
Manjira- is editorial of Noopura Bhramari. It is the platform for the thoughts and process of art and also Noopura Bhramari’s efforts, experience and challenges which should be shared with readers. Motto is to establish and enhance the qualitative progress, study, generosity, level of thinking and bring harmony.

ಮಂತ್ರಮಥನ- ಗಣಪತ್ಯಥರ್ವಶೀರ್ಷ

Posted On: September 10th, 2021 by ಡಾ. ಮನೋರಮಾ ಬಿ. ಎನ್.
ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ : ಕಲಾ/ಶಿಕ್ಷಣವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಪಕೃತವಾಗುವ ಕಾರ್ಯ

ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ : ಕಲಾ/ಶಿಕ್ಷಣವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಪಕೃತವಾಗುವ ಕಾರ್ಯ

Posted On: January 6th, 2020 by -ಡಾ.ಮನೋರಮಾ ಬಿ.ಎನ್

ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಕಥಾಪ್ರಸಂಗಗಳು -ಒಂದು ಚಿಂತನೆ

Posted On: December 27th, 2018 by ಸಂಪಾದಕರು

ತ್ರಿವಳಿ ದೋಣಿಗಳೊಳಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಕೂತು ನೂಪುರದ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತಾ…

Posted On: August 12th, 2018 by ಸಂಪಾದಕರು

ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸತನ

Posted On: October 15th, 2017 by Editor

ಕಲಾಸಂಸ್ಕಾರವಿಲ್ಲದ ನೃತ್ಯ ರಂಗಪ್ರವೇಶ : ಕಹಿ ಅನುಭವ

Posted On: February 27th, 2016 by ಡಾ.ಮನೋರಮಾ ಬಿ.ಎನ್

ಪ್ರಮದೆಯ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಪಥ-ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಳೆ…

Posted On: August 27th, 2015 by ಸಂಪಾದಕಿ
ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಪರವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯಚಿಂತನೆ- ತಪ್ಪೇನು?

ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಪರವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯಚಿಂತನೆ- ತಪ್ಪೇನು?

Posted On: May 29th, 2015 by Editor

ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಳಕೆ ಎಷ್ಟು ಸರಿ?

Posted On: May 26th, 2015 by

ಕೂಡಿಯಾಟ್ಟಂ ಮತ್ತು ಭಾಗವತ ಮೇಳ: ಪರಿಷ್ಕಾರ ಅಗತ್ಯ

Posted On: May 26th, 2015 by