ಅಂಕಣಗಳು

Subscribe


 

ಒಳನೋಟ- Monthly programmes

ನರ್ತನ ಜಗತ್ತಿನ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಆಳ ವಿಸ್ತಾರಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಪ್ರಯತ್ನಗಳೂ ಬಹುಮುಖ್ಯ. ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮಕಾಲೀನ ಜಗತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಗುರು-ಕಲಾವಿದ-ಕಲಾಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ-ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಅರಿಯಲೂ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹಿನ್ನೋಟ-ಮುನ್ನೋಟಗಳ ಈ ‘ಒಳನೋಟ’.

ನಾಟ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಮುರಳೀಧರ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ನಾಟ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಮುರಳೀಧರ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

Posted On: December 30th, 2016 by Editor

ಮಾರ್ಗಶಿರ-ಪುಷ್ಯ೨೦೧೦

Posted On: December 15th, 2010 by

ಅಶ್ವೀಜ ಕಾರ್ತಿಕ ೨೦೧೦

Posted On: October 15th, 2010 by

ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೦

Posted On: August 15th, 2010 by

ಒಳನೋಟ ಮೇ-ಜೂನ್ ೨೦೧೦

Posted On: June 13th, 2010 by

ಒಳನೋಟ -ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೦

Posted On: April 15th, 2010 by

ಒಳನೋಟ-ಶಿಶಿರ ಶೃಂಗಾರ ೨೦೧೦

Posted On: February 15th, 2010 by

ಒಳನೋಟ- 2009 -ನವೆಂಬರ್-ಡಿಸೆಂಬರ್

Posted On: December 15th, 2009 by

ಶರದ್ ಸಂಭ್ರಮದ ಒಳನೋಟ-09

Posted On: October 10th, 2009 by

ಒಳನೋಟ- ಜುಲೈಆಗಸ್ಟ್- ವರ್ಷ ವೈಭವ

Posted On: August 13th, 2009 by