ಅಂಕಣಗಳು

Subscribe


 

ದರ್ಶನ ಭ್ರಮರಿ- Interviews of Dignitaries

ಪತ್ರಿಕೆ ವಿಚಾರಮಂಥನಕ್ಕೆ, ಅನುಭವಗಳ ಹೊಳಹಿಗೆ, ಹೊಳಪಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರಯೋಗಶೀಲವಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವೃದ್ಧರ ಪರಿಚಯ, ಅವರ ಅನುಭವದ ನುಡಿಗಳು ನೃತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿಂತನೆಗೆ ಚಾವಡಿಯಾಬೇಕು.. ಅವರನ್ನು ದರ್ಶನ ಭ್ರಮರಿಯ ಅಂಗಣಕ್ಕೆ ಕರೆತನ್ನಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಂ-ದರ್ಶಿಸೋಣ. ಚರ್ಚೆಗಳು ಚೆಂದಗೆ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ… ತಿಳಿವಳಿಕೆಯ ಮಂಥನಕ್ಕೆ ಇದು ವೇದಿಕೆ.
Journal is for the fruitful disccusions, thoughts and application of knowledge in suitable way. The thoughts and ideas of elders, experts, scholars will be more beneficiary if we understand and follow it. It makes us to understand our way and to guide the mode of behaviour. So let us give a nice stage to share their experences and thoughts with us and make us enlightened. This is column specially designed for them who is creative, knowledgeable and have scholarly aptitudes. You can also take a pleasure of interviewing them and write it in Journal.

Life Time Achievement Award-2013 with the title 'Noopura Kalaa Kalahamsa' to 'Smt.Leela Ramanathan'

Life Time Achievement Award-2013 with the title ‘Noopura Kalaa Kalahamsa’ to ‘Smt.Leela Ramanathan’

Posted On: February 7th, 2013 by editor
ದೇವರನಾಮ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಒಡತಿ : ‘ರೇವತಿ’ ನರಸಿಂಹನ್

ದೇವರನಾಮ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಒಡತಿ : ‘ರೇವತಿ’ ನರಸಿಂಹನ್

Posted On: December 15th, 2012 by ನಿವೇದಿತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು
ಜನಪದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಶಿಸ್ತಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ನೆಲೆಯುಳ್ಳ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಸಮಾನರೂಪದ ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕು : ಎಂ.ಎಲ್.ಸಾಮಗ

ಜನಪದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಶಿಸ್ತಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ನೆಲೆಯುಳ್ಳ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಸಮಾನರೂಪದ ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕು : ಎಂ.ಎಲ್.ಸಾಮಗ

Posted On: February 25th, 2012 by
ನಮ್ಮ ನೃತ್ಯ ಪರಂಪರೆಗಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನವು ಶಿಸ್ತು, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದಷ್ಟೇ ಸಾಧ್ಯ : ಲಲಿತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್

ನಮ್ಮ ನೃತ್ಯ ಪರಂಪರೆಗಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನವು ಶಿಸ್ತು, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದಷ್ಟೇ ಸಾಧ್ಯ : ಲಲಿತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್

Posted On: December 16th, 2011 by 'ಮನೂ' ಬನ
ದೂಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ಜಾಗೃತ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ: ವೈಜಯಂತಿ ಕಾಶಿ

ದೂಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ಜಾಗೃತ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ: ವೈಜಯಂತಿ ಕಾಶಿ

Posted On: October 15th, 2011 by 'ಮನೂ' ಬನ
ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾ ತಿಲಕ ನಾಟ್ಯಮೋಹನ ಉಳ್ಳಾಲ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾ ತಿಲಕ ನಾಟ್ಯಮೋಹನ ಉಳ್ಳಾಲ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್

Posted On: August 16th, 2010 by
ವಿದುಷಿ ಬಿ. ಕೆ. ವಸಂತಲಕ್ಷ್ಮಿ

ವಿದುಷಿ ಬಿ. ಕೆ. ವಸಂತಲಕ್ಷ್ಮಿ

Posted On: November 6th, 2008 by
ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀಧರ್

ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀಧರ್

Posted On: November 6th, 2008 by
ವಿದುಷಿ ರೂಪಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉಪಾಧ್ಯ

ವಿದುಷಿ ರೂಪಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉಪಾಧ್ಯ

Posted On: November 6th, 2008 by
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ | ಆರ್ ಗಣೇಶ್

ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ | ಆರ್ ಗಣೇಶ್

Posted On: November 6th, 2008 by