ಅಂಕಣಗಳು

Subscribe


 

ಲೋಕ ಭ್ರಮರಿ- A column on Your favourite dancers

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾನಪದ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿರಿಸಿ ಅದರ ಕುರಿತಂತೆ ಇತಿಹಾಸ, ವೈಭವ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ನೆಲೆಗಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವ ಲೇಖನಗಳ ಮಾಲಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು ಲೋಕಭ್ರಮರಿ. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಓದುಗರ ಇಷ್ಟದ ಕಲಾವಿದರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕುರಿತು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಂಕಣವಾಗಿ ಬೆಳೆದುಬಂದಿದೆ.
Loka Bhramari- column inittially statrted as a platform to share the thoughts of Folk and Drama elements. Later it took the dimension of sharing the experiences and special features of ‘Your favourite Artist’. Here you can write how special your favorite artist is; the teaching style; life style; thoughts and beliefs of them. Come and share your feelings. Let us know the artist’s dimension toward life.

ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಿತಾಪುತ್ರ ಸಂಬಂಧ-ಭಾಗ 5

Posted On: December 26th, 2014 by Vidwan Korgi Venkateshwara Upadhyaya, Kateel

ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಿತಾಪುತ್ರ ಸಂಬಂಧ-ಭಾಗ 4

Posted On: July 28th, 2014 by Vidwan Korgi Venkateshwara Upadhyaya, Kateel
ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಿತಾಪುತ್ರ ಸಂಬಂಧ- ಭಾಗ 3

ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಿತಾಪುತ್ರ ಸಂಬಂಧ- ಭಾಗ 3

Posted On: May 27th, 2014 by Vidwan Korgi Venkateshwara Upadhyaya, Kateel

ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಿತಾಪುತ್ರ ಸಂಬಂಧ -ಭಾಗ2

Posted On: March 29th, 2014 by Vidwan Korgi Venkateshwara Upadhyaya, Kateel

ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಿತಾಪುತ್ರ ಸಂಬಂಧ -ಭ್ಹಾಗ 1

Posted On: January 29th, 2014 by Vidwan Korgi Venkateshwara Upadhyaya, Kateel
ವಾಲಿ

ವಾಲಿ

Posted On: October 15th, 2013 by ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ಕೊರ್ಗಿ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಕಟೀಲು
ನಾಟ್ಯ ತಪಸ್ವಿ “ ಕಿಟ್ಟೂ ಸರ್”

ನಾಟ್ಯ ತಪಸ್ವಿ “ ಕಿಟ್ಟೂ ಸರ್”

Posted On: December 15th, 2011 by ದೀಪಾ ಭಟ್, ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದರು, ಬೆಂಗಳೂರು
ಮರೆಯಾದ ಮಹಾಚೈತನ್ಯ ಗುರು ಸುಂದರೀ ಸಂತಾನಂ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ..ಕರುಣಾ ಮತ್ತು ಶೋಭಾ

ಮರೆಯಾದ ಮಹಾಚೈತನ್ಯ ಗುರು ಸುಂದರೀ ಸಂತಾನಂ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ..ಕರುಣಾ ಮತ್ತು ಶೋಭಾ

Posted On: February 15th, 2011 by ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ನೀವಿಷ್ಟಪಡುವ ಕಲಾವಿದರ ಪರಿಚಯ

Posted On: November 12th, 2010 by

ಯುದ್ಧ ನೃತ್ಯ ಕಲೆ – ಭಾವ್

Posted On: November 6th, 2008 by