ಅಂಕಣಗಳು

Subscribe


 

ನಟರಾಜ

Posted On: Thursday, November 6th, 2008
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Author: ಮನೋರಮಾ. ಬಿ.ಎನ್

ಶ್ರೀನಿವಾಸ-ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರ ತಾವರೆ ಕವನ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಆಯ್ದ ಈ ಕವನ ನಾಟ್ಯದ ಅಧಿದೇವ ನಟರಾಜನನ್ನು, ಆತನ ನೃತ್ಯವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವ ಸುಂದರ ಕಾವ್ಯ ಗುಚ್ಛವಾಗಿ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯ ಲಲಿತ ಲಹರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆದುರಿಗೆ…

ನಿನ್ನ ನಾಟ್ಯವನು ಬಣ್ಣಿಸೆ, ಪರಶಿವ,

ಪನ್ನಗೇಶನಿಗು ಅಸದಳವಪ್ಪುದು ;

ನಿನ್ನ ನಾಟ್ಯವಿದು ಭಾವಕು ಅಸದಳ

ನಟರಾಜಾ ! ನಟರಾಜ

ಉಂಗುಟದಂಚಿನ ತುದಿಯೊಳು ನಿಂದಿಹ

ಅಂಗೋಪಾಂಗದ ವೈಖರಿಯಂದದ

ಭಂಗಿಯು ಚಿತ್ರವಿಚಿತ್ರವಾಗಿಹುದು

ನಟರಾಜಾ ! ನಟರಾಜ

ತಾಂಡವದಾವರ್ತದೊಳಕಿಳ

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸರಣಿಯನೆಸಗುತಲೆಲ್ಲವ

ಭಾಂಡವನೊಡೆವವೊಲೊಡೆಯುವೆ ನೀನೇ

ನಟರಾಜಾ ! ನಟರಾಜ

ಭೂಲೋಕ ಭವರ್ಲೋಕಾದಿ ಲೋಕ

ಮಾಲೆಯ ಸಾಲ್ಗಳು ನಿನ್ನ ನಾಟ್ಯದಲಿ

ಕಾಲದಿ ಬರುವುವು ಕಾಲದಿ ಮರೆವುವು

ನಟರಾಜಾ ! ನಟರಾಜ

ತಾಂಡವವಿದರೀ ಭರದೊಳಖಿಳ ಮಾ

ರ್ತಾಂಡರು ಚಂದ್ರರು ಉಡುಗಣ ಗಗನದ

ಭಾಂಡದಂತರದೆ ಚಲಿಸುತಲಿರುವರು

ನಟರಾಜಾ ! ನಟರಾಜ

ಕಡುವೇಗದಿ ನೀ ಸುತ್ತುತಲಿಂತಿರೆ

ಪಡು ಮೂಡಲು ಕೀಳ್ಮೇಲೆಂದೆಂಬುದು

ಬಡಗು ತೆಂಕಣವು ಮರೆದಿವೆ ನಿನ್ನೊಳು

ನಟರಾಜಾ ! ನಟರಾಜ

ಕೇಶದಾಮವಿದು ನಾಟ್ಯದ ತೀವ್ರಾ

ವೇಶದಿ ಕೆದರುತೆ ಸೃಷ್ಠಿಗೆ ತಾನಾ

ಕಾಶದ ವಿಸ್ತರವಾಗಿ ಕಾಣುತಿದೆ

ನಟರಾಜಾ ! ನಟರಾಜ

ವೇಗದ ಸುತ್ತಿನ ರಭಸದಿ ಪೃಥ್ವಿ

ಸಾಗರ ಬಾಂದಳ ತಿರುವ ಬುಗುರಿಯೊಲು

ವೇಗದೊಳೇ ನಿಶ್ಚಲಮೆನೆ ತೋರ್ಪುವು

ನಟರಾಜಾ ! ನಟರಾಜ

ತಾರುಮಾರು ಓಡಾಡುತಲಿಹವೊಲು

ತೋರುವ ಲೋಕದ ನಡೆನುಡಿಯೆಲ್ಲ

ಸೇರಿಯೆ ಇಹುದೀ ನಾಟ್ಯದ ಲಯದಲಿ

ನಟರಾಜಾ ! ನಟರಾಜ

ಡಮರುಕ ಡಕ್ಕಿಯ ಶಬ್ದವಿತಾನ

ಕ್ರಮದಿಂ ಸೃಷ್ಠಿಯನೆಲ್ಲ ತುಂಬಿರಲು

ಭ್ರಮೆಯಿಂ ಚೇತನ ನಾನೆನ್ನುತಲಿವೆ

ನಟರಾಜಾ ! ನಟರಾಜ

ಕುಬ್ಜಮಾನಿಸನ ನಿನ್ನಯ ಮೃದುಪದ

ದಬ್ಜದ ತುದಿಯಿಂ ತುಳಿದಿಹೆ ; ಉದಯದ

ಅಬ್ಜದವೊಲು ಮೊಗ ಕಣ್ಗಳು ನಗುತಿವೆ

ನಟರಾಜಾ ! ನಟರಾಜ

ಭೀಕರವಾಗಿದೆ ಕಾಲಿನ ತುಳಿತ ;

ಆಕಾರವೆತ್ತ ದಯೆಯೊಲು ನಗೆಯಿದೆ ;

ಶ್ರೀಕರ ಶುಭಕರ ಶಂಕರ ಪರಶಿವ,

ನಟರಾಜಾ ! ನಟರಾಜ

ಕೆಟ್ಟುದ ಕಳೆದದರೆಡೆಯಲಿ ಒಳ್ಳಿದ

ಇಟ್ಟದನೆಲ್ಲೆಡೆ ಸಂತತ ಬೆಳೆಯಿಪ

ದಿಟ್ಟತನದ ನಟವಿದ್ಯೆಯಿದಪ್ಪುದು

ನಟರಾಜಾ ! ನಟರಾಜ

ಎನ್ನೀ ಹೃದಯದ ದೋಷವನೆಲ್ಲವ

ನನ್ನಿಯ ನಗೆಯಲಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ಕಳಚಿ

ನಿನ್ನಡಿಗೆಡೆಯನು ಮಾಡಿಕೊ ನನ್ನಲಿ

ನಟರಾಜ ! ನಟರಾಜ

Leave a Reply

*

code