ಅಂಕಣಗಳು

Subscribe


 

ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ

Posted On: Thursday, November 6th, 2008
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Author: ಮನೋರಮಾ. ಬಿ.ಎನ್

– ಡಿ. ವಿ. ಜಿ

ನೃತ್ಯವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ನಟರಾಜನದು ಜಗಕೆಲ್ಲಾ

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜೀವ ದಶೆಯವನಂಗಭಂಗಿ

ಸತ್ಯ ಸತ್ವ ಜ್ವಾಲೆ ವಿಶ್ವ ಮಾಯಾ ಲೀಲೆ

ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನು ನೀನು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ

Leave a Reply

*

code