ಅಂಕಣಗಳು

Subscribe


 

ಮಹಾನಂದ

Posted On: Thursday, November 6th, 2008
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Author: ಮನೋರಮಾ. ಬಿ.ಎನ್


– ಡಿ. ವಿ. ಜಿ

…ಢಕ್ಕೆಯ ಶಿರಕ್ಕೆತ್ತಿ ತಾಳಗಳಿಂ ತಟ್ಟಿ

ತಕ್ಕಿಟ ಧಿಮಿಕಿಟ ತಕಜೊಣುರೆನ್ನಿಸಿ

ಕುಕ್ಕುತೆ ಚರಣವ ಪುಲಕುತೆ ಕಾಯವ

ಸೊಕ್ಕಿದ ಕುಣಿತವ ಕುಣಿಯೆಲೆ ಎಲೆ ಬಾಲೆ…

ಏನೀ ಮಹಾನಂದವೇ ಓ ಭಾಮಿನೀ

ಏನೀ ಸಂಭ್ರಮದಂದವೇ ಬಲು ಚಂದವೇ…

Leave a Reply

*

code