ಅಂಕಣಗಳು

Subscribe


 

ಅಖಂಡ ಖಂಡಿತೆ

Posted On: Sunday, May 17th, 2020
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Author: ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ರಾ. ಗಣೇಶ್, ಬೆಂಗಳೂರು

ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ರಾ. ಗಣೇಶರ ನೃತ್ಯಸಂಬಂಧೀ ರಚನೆಗಳ ಮಾಲಿಕೆಯ 23ನೇ ಕಂತು ಇದು. ’ಅಭಿನಯಭಾರತೀ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 1980-90 ರ ದಶಕದಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 150ಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ರಮಣೀಯ ಪದ್ಯಗುಚ್ಛವನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೂಪುರಭ್ರಮರಿಯು  ಓದುಗ-ಸಹೃದಯ-ಕಲಾವಿದರಿಗೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಲಿದೆ. ಈ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಯೋಜನೆ ನೂಪುರ ಭ್ರಮರಿಯ ಪ್ರಕಟನೋದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರುಷಗಳಿಂದ ಮಹತ್ತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಭಿನಯವಿಸ್ತಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಡಾ.ರಾ.ಗಣೇಶರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ರಾ.ಗಣೇಶರು ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಏಕವ್ಯಕ್ತಿಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೂ ಅಳವಡುವಂತೆ ರಚಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ಅಷ್ಟನಾಯಿಕಾ ಪದಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಪಂದಿಯಾದ ಅಷ್ಟನಾಯಕ ಪದಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನೂಪುರಭ್ರಮರಿ ಹಿಂದಿನ ವರುಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು ಆರ್ಕೈವ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆ www.noopuradancejournal.org ರಲ್ಲಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ ಪಡಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇನ್ನು ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ಅಷ್ಟನಾಯಿಕಾ-ನಾಯಕಾ ಪದಗಳನ್ನು ’ರಾಗವಲ್ಲೀರಸಾಲ’- ಕೃತಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನಾಯಿಕಾಲೋಕದ ಅಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹೊಗುವಲ್ಲಿ ’ಅಭಿನಯಭಾರತೀ’ ಸುಮಾರು ನೂರಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಪದಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಗಣೇಶರ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಕಲ್ಯದೃಷ್ಟಿಯ ಬಲದಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳ ನಾಯಿಕೆಯರು ನವನವೀನವೋ ಎಂಬಂತೆ ನಾಯಿಕಾಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದವರು. ಲೋಕದ ವಿವಿಧ ಭಾವ- ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಸ್ತ್ರೀ-ಪುರುಷರಿಗೆ ಇವರು ಸಂಕೇತರೂಪರು. ಹಾಗೆಂದೇ ಪರಂಪರೆಯ ಅಭಿನಯಚೋದಕವಾದ ವಸ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಪಾರವಾದ ಸಮಕಾಲೀನ ಅಭಿನಯಾವಕಾಶಗಳನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿಭಾವಾನುಭವ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ರಚನೆಗಳು ನೃತ್ಯಾವರಣಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇಡಿಯ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಇವುಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಅಭಿನಯದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಆಡಿಯೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ಇಂದಿನ ನಾಯಿಕೆ- ತನ್ನೆಡೆಗೆ ಬಂದ ನಾಯಕನ ಹೆಣ್ಣುಬಾಕತನದ ಚರ್ಯೆಯನ್ನು  ಮೂದಲಿಸುವ ಲಘು ಸ್ವಭಾವದ  ಖಂಡಿತೆ.  ನಾಯಕನ ಸೋಗಲಾಡಿತನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಬಳಿಕ, ತಾನು ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸೋಲುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿ, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿಸೆಂದು ಖಂಡತುಂಡವಾಗಿ ಸಖಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಜರೆಯುವ ಈಕೆ ಅಖಂಡವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಕೋಪೋದ್ರಿಕ್ತಳಾದವಳು. 

ಅಖಂಡ ಖಂಡಿತೆ

ರಾಗ : ಅಠಾಣ ; ತಾಳ : ಆದಿ

ಇವನಾವನಿವನಾವನೇ ಮಹೋನ್ನತ-

ನಿವಳೇಕೆ ಬೇಕಾದಳೇ ? ||ಪ||

 

ಅನುರಾಗವತಿಯರು ಹಲವಾರು ಸಾವಿರ-

ಜನರಿರ್ಪ ಘನವಂತ ಬರಲೇತಕೇ? ಇಲ್ಲಿ ಬರಲೇತಕೇ ? ||ಅ.ಪ||

 

ಅಂದಿದ್ದ ಸೊಗಡನ್ನು ಸಂದಿದ್ದ ಸಿರಿಯನ್ನು

ಕೊಂದಿಂದು ವಂಚಿಸಿ ತಲೆದೋರ್ವುದೇ?

ಕಂದರ್ಪಶರವಿದ್ಧನೆಂದಿಲ್ಲಿ ದಯೆದೋರ್ವ

ಸಂಧಾನವಿಲ್ಲೆಂದು ಹೊರಹಾಕಿಸೇ || ೧||

 

ಮಾಲೊಂದಿಗೇ ಸಿಕ್ಕ ಲೋಲಾಕ್ಷಚೋರನ

ಲೀಲಾವಿಲಾಸಕೆ ನಾ ಸೋಲ್ವೆನೇ?

ಸಾಲಿಗನಂತಿವನೋಲೈಸಿ ಬಂದರೂ

ಆಲಿಪ್ಪುದಿಲ್ಲೆಂದು ದೂರಾಗಿಸೇ ||೨ ||

 

ಚಾಪುಕನ್ನೆಯರೊಳಗೀ ಭೂಪನಾಡಲಿ

ಚಾಪಲ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ನೆರೆ ನೀಗಲಿ

ಪಾಪಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವೇಪಾಟಿ ಗೆಯ್ದರೂ

ಸಾಫಲ್ಯವಿಲ್ಲೆಂದು ನೀ ಸಾಗಿಸೇ ||೩ ||

 

Leave a Reply

*

code