ಅಂಕಣಗಳು

Subscribe


 

ಅನುನಯಾನ್ಯೆ

Posted On: Thursday, July 16th, 2020
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Author: ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ರಾ. ಗಣೇಶ್, ಬೆಂಗಳೂರು

ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ರಾ. ಗಣೇಶರ ನೃತ್ಯಸಂಬಂಧೀ ರಚನೆಗಳ ಮಾಲಿಕೆಯ 61ನೇ ಕಂತು ಇದು. ’ಅಭಿನಯಭಾರತೀ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 1980-90 ರ ದಶಕದಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 150ಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ರಮಣೀಯ ಪದ್ಯಗುಚ್ಛವನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೂಪುರಭ್ರಮರಿಯು  ಓದುಗ-ಸಹೃದಯ-ಕಲಾವಿದರಿಗೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಲಿದೆ. ಈ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಯೋಜನೆ ನೂಪುರ ಭ್ರಮರಿಯ ಪ್ರಕಟನೋದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರುಷಗಳಿಂದ ಮಹತ್ತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಭಿನಯವಿಸ್ತಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಡಾ.ರಾ.ಗಣೇಶರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ರಾ.ಗಣೇಶರು ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಏಕವ್ಯಕ್ತಿಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೂ ಅಳವಡುವಂತೆ ರಚಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ಅಷ್ಟನಾಯಿಕಾ ಪದಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಪಂದಿಯಾದ ಅಷ್ಟನಾಯಕ ಪದಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನೂಪುರಭ್ರಮರಿ ಹಿಂದಿನ ವರುಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು ಆರ್ಕೈವ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆ www.noopuradancejournal.org ರಲ್ಲಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ ಪಡಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇನ್ನು ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ಅಷ್ಟನಾಯಿಕಾ-ನಾಯಕಾ ಪದಗಳನ್ನು ’ರಾಗವಲ್ಲೀರಸಾಲ’- ಕೃತಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನಾಯಿಕಾಲೋಕದ ಅಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹೊಗುವಲ್ಲಿ ’ಅಭಿನಯಭಾರತೀ’ ಸುಮಾರು ನೂರಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಪದಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಗಣೇಶರ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಕಲ್ಯದೃಷ್ಟಿಯ ಬಲದಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳ ನಾಯಿಕೆಯರು ನವನವೀನವೋ ಎಂಬಂತೆ ನಾಯಿಕಾಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದವರು. ಲೋಕದ ವಿವಿಧ ಭಾವ- ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಸ್ತ್ರೀ-ಪುರುಷರಿಗೆ ಇವರು ಸಂಕೇತರೂಪರು. ಹಾಗೆಂದೇ ಪರಂಪರೆಯ ಅಭಿನಯಚೋದಕವಾದ ವಸ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಪಾರವಾದ ಸಮಕಾಲೀನ ಅಭಿನಯಾವಕಾಶಗಳನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿಭಾವಾನುಭಾವ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ರಚನೆಗಳು ನೃತ್ಯಾವರಣಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇಡಿಯ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಇವುಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಅಭಿನಯದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಆಡಿಯೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ಇಂದಿನ ನಾಯಿಕೆ : ನಾಯಕನ ಇಂದಿನ ದಿನ ರತಿಯ ಚೆಲ್ಲುತನವನ್ನು ತಾಳಲಾರೆ; ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯಲಾಗದು; ಇಂದು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟು  ನಾಳೆ ತನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದೂ ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಈ ಪರಕೀಯ ನಾಯಿಕೆ. ಕಾಮಮೋಹಿತಳಾಗಿ ನಲ್ಲನೆಡೆಗೆ ಬಂದ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಗತಿಗಳನ್ನು, ಬರುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತನಗಾದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ; ಆತನೊಂದಿಗೆ ಆಡಿದ ಚೆಲ್ಲಾಟಗಳ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆವಾಳ್ತೆಯವರು ಕಂಡರೆ ಏನು ಗತಿ, ಖಂಡಿತಾ ಮರಳಿ ಬರುವೆನೆಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ಹೋಗಬೇಡವೆಂದು ಕಾಡುವ ಆತನಿಗೆ ಬಗೆಬಗೆಯಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನೀತಿ ಹೇಳಿ ಅನುನಯಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. 

ಅನುನಯಾನ್ಯೆ

ರಾಗ : ಹಮೀರಕಲ್ಯಾಣಿ ; ತಾಳ : ಆದಿ

ನಾಳೆ ಬಾರೋ ನಲ್ಲ ! ಸಾಕಿಂದಿಗೆ |

ತಾಳಲಾರೆನು ಚೆಲ್ಲುತನವನಿಂದು ||ಪ||

 

ಇನ್ನಿಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತಿರಲಾಗದು |

ಎನ್ನನು ಕಳುಹಿಸೊ ; ದೂರಾಗದು  ||ಅ.ಪ||

(ಎನ್ನನು ಕಳುಹಿಸೊ ; ದೂರು+ಆಗದು)

 

ಅರಿಯೆಯಾ ನೀನೆನ್ನ ಮನೆವಾಳ್ತೆಯ ?

ಗುರುತುಗಳ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಎನಗೇಂ ಗತಿ?

ದುರುಳು ಕಾಮನ ಬಿರುಬು ಬಿಡಲಾಗದೆ

ಬೆರೆತೆ ನಿನ್ನೊಳು; ನಾಂ ಮರಳಿ ಬಾರೆನೇ ? || ೧||

   

ಮುಚ್ಚಟೆಗಳಿಗೀಗ ಸಮಯವಲ್ಲ,

ರಚ್ಚೆ ಹಿಡಿಯಲೇಕೆ ರತಿಮಲ್ಲ !

ಇಚ್ಛೆಗೆ ಮಿತಿಯೆಲ್ಲಿ? ಸಿಹಿಯೆಂದು

ಕೊಚ್ಚುವರೇ ಕಬ್ಬ ಬುಡದವರಂ ? ||೨ ||

 

ಪರಿಚಿತರಕ್ಷಿಗೆ ಮಣ್ಣೆರಚಿದೆ ನಾಂ

ಪರರಿಗೆ ಮಂಕನು ಕವಿಸಿ ಬಂದೆ

ಇರುವುದೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಕಡೆಯವರಂ ?

ಬಿರಿದೀತು ಗುಟ್ಟು ; ನೀನಿದ ಪೊರೆಯೋ ||೩ ||

 

Leave a Reply

*

code