ಅಂಕಣಗಳು

Subscribe


 

ಚತುರಚಕಿತೆ

Posted On: Monday, November 2nd, 2020
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Author: ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ರಾ. ಗಣೇಶ್, ಬೆಂಗಳೂರು

ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ರಾ. ಗಣೇಶರ ನೃತ್ಯಸಂಬಂಧೀ ರಚನೆಗಳ ಮಾಲಿಕೆಯ 99ನೇ ಕಂತು ಇದು. ’ಅಭಿನಯಭಾರತೀ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 1980-90 ರ ದಶಕದಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 150ಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ರಮಣೀಯ ಪದ್ಯಗುಚ್ಛವನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೂಪುರಭ್ರಮರಿಯು  ಓದುಗ-ಸಹೃದಯ-ಕಲಾವಿದರಿಗೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಲಿದೆ. ಈ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಯೋಜನೆ ನೂಪುರ ಭ್ರಮರಿಯ ಪ್ರಕಟನೋದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರುಷಗಳಿಂದ ಮಹತ್ತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಭಿನಯವಿಸ್ತಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಡಾ.ರಾ.ಗಣೇಶರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ರಾ.ಗಣೇಶರು ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಏಕವ್ಯಕ್ತಿಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೂ ಅಳವಡುವಂತೆ ರಚಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ಅಷ್ಟನಾಯಿಕಾ ಪದಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಪಂದಿಯಾದ ಅಷ್ಟನಾಯಕ ಪದಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನೂಪುರಭ್ರಮರಿ ಹಿಂದಿನ ವರುಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು ಆರ್ಕೈವ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆ www.noopuradancejournal.org ರಲ್ಲಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ ಪಡಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇನ್ನು ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ಅಷ್ಟನಾಯಿಕಾ-ನಾಯಕಾ ಪದಗಳನ್ನು ’ರಾಗವಲ್ಲೀರಸಾಲ’- ಕೃತಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನಾಯಿಕಾಲೋಕದ ಅಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹೊಗುವಲ್ಲಿ ’ಅಭಿನಯಭಾರತೀ’ ಸುಮಾರು ನೂರಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಪದಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಗಣೇಶರ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಕಲ್ಯದೃಷ್ಟಿಯ ಬಲದಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳ ನಾಯಿಕೆಯರು ನವನವೀನವೋ ಎಂಬಂತೆ ನಾಯಿಕಾಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದವರು. ಲೋಕದ ವಿವಿಧ ಭಾವ- ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಸ್ತ್ರೀ-ಪುರುಷರಿಗೆ ಇವರು ಸಂಕೇತರೂಪರು. ಹಾಗೆಂದೇ ಪರಂಪರೆಯ ಅಭಿನಯಚೋದಕವಾದ ವಸ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಪಾರವಾದ ಸಮಕಾಲೀನ ಅಭಿನಯಾವಕಾಶಗಳನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿಭಾವಾನುಭಾವ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ರಚನೆಗಳು ನೃತ್ಯಾವರಣಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇಡಿಯ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಇವುಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಅಭಿನಯದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಆಡಿಯೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ಇಂದಿನ ನಾಯಿಕೆ  : ನಾಯಿಕೆಯು ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವದಂತೆಯೇ ನಾಯಕನನ್ನೂ ಮುಗ್ಧನೆಂದೇ ಎಣಿಸಿದ್ದದ್ದು ಸುಳ್ಳಾಗಿದೆ ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲಿನ ಆಕೆಯ ಬೆರಗು. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬೆರಳಿಟ್ಟರೂ ಕಚ್ಚಲು ತಿಳಿಯದವನೆಂದೆಣಿಸಿದರೆ, ಕೆನ್ನೆಯಲ್ಲೇನೋ ಗಾಯವಿದೆಯೆಂದು ನಂಬಿಸಿ ಕಚ್ಚಿದ; ಸಖಿಯರೊಂದಿಗೆ ಜಲಕ್ರೀಡೆಯಾಡುವಾಗ ಸೀರೆಯ ಕದ್ದು ಓಡಿದ ; ರಾತ್ರೆಭಯವೆಂದು ನಂಬಿಸಿ ಸೆರಗು ಹಿಡಿದು ಬಂದು ಅರೆಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆಲಂಗಿಸಿ ರಮಿಸಿದ ಚೇಷ್ಟೆಗಳ ಸಹಿತ ಬಗೆಬಗೆಯ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿ ಆತನ ಚಾತುರ್ಯವನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಿ, ಹದವಾದ ಬಯ್ಗುಳದಿಂದ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಜಾವಳಿಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣ-ಗೋಪಿಯಂತೆಯೂ ಪದವಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಸೊಗಸಿದೆ.  ಮುಗ್ಧಾ-ಮಧ್ಯಾ ನಾಯಿಕೆಯರ ಅಂತರ-ಆಂತರ್ಯದ ಸೂಕ್ಶ್ಃಮ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವೆನಿಸಿದೆ.

ಚತುರಚಕಿತೆ

ರಾಗ: ಮಾಂಡ್ ;    ತಾಳ: ಆದಿ

ಮುಗ್ಧನೆಂದೇ ಎಣಿಸಿದೆ ವಿದಗ್ಧನ |

ಸ್ನಿಗ್ಧನೆಂದೇ ಗಣಿಸಿದೆ ಪ್ರಗಲ್ಭನ ||ಪ||

 

ಬಾಯೊಳು ಬೆರಳಿಟ್ಟರೂ ಕಚ್ಚದ ನಯ-

ದಾಯನೆಂದೇ ತಿಳಿದೆ ನಾಯಕನನು |

ಮಾಯದ ಮನದವನೆನ್ನಯ ಕೆನ್ನೆಯ

ಗಾಯವಪ್ಪಂದದೆ ಕಚ್ಚಿ ಬೆಚ್ಚಿಸಿದನು ||೧ ||

 

ನೀರೆಯರೆಲ್ಲರೂ ನೀರಾಡುವ ಕಡೆ

ಬಾರನೆನುತ ಬಗೆದೆ ಮನೋಹರನು |

ತೋರದೆ ತನ್ನಯ ಸುಳಿವನ್ನೂ ಎನ್ನ

ಸೀರೆಯ ಕದ್ದು ತಾನೊಯ್ದು ಒದ್ದಾಡಿಸಿದ ||೨ ||

 

ಇರುಳು ಬಲ್ಗತ್ತಲೆ ಭಯವಾಯಿತೆನ್ನುತ

ಸೆರಗನು ಹಿಡಿದೆನ್ನ ಹಾದಿಗೆ ಬರುತ |

ಅರೆಚಣದೊಳೆ ಆಲಿಂಗಿಸಿ ರಮಿಸಿದ

ದುರುಳನ, ಮರುಳನ, ಕಪಟಸರಳನ ||೩ ||

Leave a Reply

*

code