ಅಂಕಣಗಳು

Subscribe


 

ಚಿತ್ರಚಿಂತಕ

Posted On: Tuesday, December 22nd, 2020
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Author: ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ರಾ. ಗಣೇಶ್, ಬೆಂಗಳೂರು

ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ರಾ. ಗಣೇಶರ ನೃತ್ಯಸಂಬಂಧೀ ರಚನೆಗಳ ಮಾಲಿಕೆಯ 130ನೇ ಕಂತು ಇದು. ’ಅಭಿನಯಭಾರತೀ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 1980-90 ರ ದಶಕದಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 150ಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ರಮಣೀಯ ಪದ್ಯಗುಚ್ಛವನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೂಪುರಭ್ರಮರಿಯು  ಓದುಗ-ಸಹೃದಯ-ಕಲಾವಿದರಿಗೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಲಿದೆ. ಈ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಯೋಜನೆ ನೂಪುರ ಭ್ರಮರಿಯ ಪ್ರಕಟನೋದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರುಷಗಳಿಂದ ಮಹತ್ತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಭಿನಯವಿಸ್ತಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಡಾ.ರಾ.ಗಣೇಶರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ರಾ.ಗಣೇಶರು ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಏಕವ್ಯಕ್ತಿಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೂ ಅಳವಡುವಂತೆ ರಚಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ಅಷ್ಟನಾಯಿಕಾ ಪದಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಪಂದಿಯಾದ ಅಷ್ಟನಾಯಕ ಪದಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನೂಪುರಭ್ರಮರಿ ಹಿಂದಿನ ವರುಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು ಆರ್ಕೈವ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆ www.noopuradancejournal.org ರಲ್ಲಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ ಪಡಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇನ್ನು ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ಅಷ್ಟನಾಯಿಕಾ-ನಾಯಕಾ ಪದಗಳನ್ನು ’ರಾಗವಲ್ಲೀರಸಾಲ’- ಕೃತಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನಾಯಿಕಾಲೋಕದ ಅಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹೊಗುವಲ್ಲಿ ’ಅಭಿನಯಭಾರತೀ’ ಸುಮಾರು ನೂರಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಪದಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಗಣೇಶರ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಕಲ್ಯದೃಷ್ಟಿಯ ಬಲದಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳ ನಾಯಿಕೆಯರು ನವನವೀನವೋ ಎಂಬಂತೆ ನಾಯಿಕಾಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದವರು. ಲೋಕದ ವಿವಿಧ ಭಾವ- ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಸ್ತ್ರೀ-ಪುರುಷರಿಗೆ ಇವರು ಸಂಕೇತರೂಪರು. ಹಾಗೆಂದೇ ಪರಂಪರೆಯ ಅಭಿನಯಚೋದಕವಾದ ವಸ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಪಾರವಾದ ಸಮಕಾಲೀನ ಅಭಿನಯಾವಕಾಶಗಳನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿಭಾವಾನುಭಾವ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ರಚನೆಗಳು ನೃತ್ಯಾವರಣಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇಡಿಯ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಇವುಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಅಭಿನಯದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಆಡಿಯೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರಕೃತ, ನಾಯಿಕೆಯರಿಗೆ ಸಮದಂಡಿಯೋ ಎಂಬಂತೆ ಬರೆಯಲಾದ ನಾಯಕಾವಸ್ಥೆಗಳ ಪದ್ಯಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟನಾಯಿಕೆಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಯಾಗುವ ಅಷ್ಟಾವಸ್ಥೆಗಳ ನಾಯಕರ ಶ್ರೇಣಿ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶರದ್ದೇ ಕೊಡುಗೆ. ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಜೊತೆಜೊತೆಗೆ ಆ ನಾಯಕರ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸುವಂತೆ ನೃತ್ಯಾನುಕೂಲಿಯಾದ ಅನೇಕ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಇಂದಿನ ನಾಯಕಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿ : ತನ್ನ ಮನದನ್ನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿ ಚಿತ್ರರಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನನಾಗಿರುವ ನಾಯಕನಿಗೆ ತನ್ನ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನೀಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಸೃಷ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಒದಗಿಬರುತ್ತಿಲ್ಲವೆನ್ನುವುದು ಚಿಂತೆ ಆತನಿಗೆ. ಅವಳು ತನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ರತಿಭಾವವನ್ನು ಉದ್ದೀಪಿಸುವಂತೆ ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಕೆಯ ಪ್ರತಿಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಕಲೆಯಿಂದ ಮಾಡಹೊರಟರೂ ಅವಳಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಂತಿಕೆ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಡಮೂಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬ ಬೇಸರವೂ ಇದೆ. ಈತನನ್ನು ನೃತ್ಯಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಾನು ಕಂಡ ನಾಯಿಕೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ವಿರಹಿ ಚಿತ್ರಾನುತಾಪಿತನೂ ಆಗುವಂತೆಯೂ ಕಾಣಿಸಬಹುದು.  ಇದು ವಿತಾಳಗಾನದ ಸೀಸಪದ್ಯ.

ಚಿತ್ರಚಿಂತಕ

ರಾಗ : ಅಭೇರಿ ; ವಿತಾಳಗಾನ (ಸೀಸಪದ್ಯ)

ಮೊಗವ ತಿದ್ದಿದೆನಾದರೂ ಮುಗುದೆಯವಳ ನಗು-

ಸೊಗಸುಗಳ ಹಸನನ್ನು ತಾರೆನಲ್ಲ ! ||ಪ||

 

ಕಂಗಳನು ಕುಂಚಿಸಿದೆನಾದರೂ ಕುಮುದಿನಿಯ

ಕಾಂತಿಕಂದಲತೆಯನು ಕೂರೆನಲ್ಲ ! ||ಅ.ಪ||

 

ಚೆಂದುಟಿಯ ರೂಪಿಸಿದೆನಾದರೂ ಸುಂದರಿಯ

ಕೆಂದಳಿರುಸವಿಯನ್ನು ತೋರೆನಲ್ಲ !

ಕೊರಳ ರಚಿಸಿದೆನಾದರೂ ಕಂಬುಕಂಧರೆಯ

ಕಲಕೀರಕೂಜಿತವ ಬೀರೆನಲ್ಲ ! ||೧ ||

 

ಕಾಂತಕಾಯವನೆಲ್ಲ ಚಿತ್ರಿಸಿನಾದೊಡಂ ನಾಂ

ಕಾಂತೆಯ ನಿರಂತರಾಂತಃಪ್ರೀತಿಲಾವಣ್ಯಮಂ |

ಬೋಳುಬೊಂತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಂಬಿಸುವೆನೆಂತು? ಕಂತು-

ಲೀಲೆಗಳ ಲೋಲತೆಯ ಪಡೆವೆನಿನ್ನೆಂತು ? ಎಂತು ? || ೨||

Leave a Reply

*

code