ಅಂಕಣಗಳು

Subscribe


 

ಅಭಿನಯಭಾರತೀ- ರಸಿಕಧೂರ್ತ

Posted On: Wednesday, November 25th, 2020
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Author: ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ರಾ. ಗಣೇಶ್, ಬೆಂಗಳೂರು

ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ರಾ. ಗಣೇಶರ ನೃತ್ಯಸಂಬಂಧೀ ರಚನೆಗಳ ಮಾಲಿಕೆಯ 113ನೇ ಕಂತು ಇದು. ’ಅಭಿನಯಭಾರತೀ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 1980-90 ರ ದಶಕದಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 150ಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ರಮಣೀಯ ಪದ್ಯಗುಚ್ಛವನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೂಪುರಭ್ರಮರಿಯು  ಓದುಗ-ಸಹೃದಯ-ಕಲಾವಿದರಿಗೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಲಿದೆ. ಈ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಯೋಜನೆ ನೂಪುರ ಭ್ರಮರಿಯ ಪ್ರಕಟನೋದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರುಷಗಳಿಂದ ಮಹತ್ತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಭಿನಯವಿಸ್ತಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಡಾ.ರಾ.ಗಣೇಶರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ರಾ.ಗಣೇಶರು ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಏಕವ್ಯಕ್ತಿಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೂ ಅಳವಡುವಂತೆ ರಚಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ಅಷ್ಟನಾಯಿಕಾ ಪದಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಪಂದಿಯಾದ ಅಷ್ಟನಾಯಕ ಪದಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನೂಪುರಭ್ರಮರಿ ಹಿಂದಿನ ವರುಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು ಆರ್ಕೈವ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆ www.noopuradancejournal.org ರಲ್ಲಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ ಪಡಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇನ್ನು ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ಅಷ್ಟನಾಯಿಕಾ-ನಾಯಕಾ ಪದಗಳನ್ನು ’ರಾಗವಲ್ಲೀರಸಾಲ’- ಕೃತಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನಾಯಿಕಾಲೋಕದ ಅಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹೊಗುವಲ್ಲಿ ’ಅಭಿನಯಭಾರತೀ’ ಸುಮಾರು ನೂರಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಪದಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಗಣೇಶರ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಕಲ್ಯದೃಷ್ಟಿಯ ಬಲದಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳ ನಾಯಕ-ನಾಯಿಕೆಯರು ನವನವೀನವೋ ಎಂಬಂತೆ  ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದವರು. ಲೋಕದ ವಿವಿಧ ಭಾವ- ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಸ್ತ್ರೀ-ಪುರುಷರಿಗೆ ಇವರು ಸಂಕೇತರೂಪರು. ಹಾಗೆಂದೇ ಪರಂಪರೆಯ ಅಭಿನಯಚೋದಕವಾದ ವಸ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಪಾರವಾದ ಸಮಕಾಲೀನ ಅಭಿನಯಾವಕಾಶಗಳನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿಭಾವಾನುಭಾವ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ರಚನೆಗಳು ನೃತ್ಯಾವರಣಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇಡಿಯ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಇವುಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಅಭಿನಯದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಆಡಿಯೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರಕೃತ ನಾಯಿಕೆಯರಿಗೆ ಸಮದಂಡಿಯೋ ಎಂಬಂತೆ ಬರೆಯಲಾದ ನಾಯಕಾವಸ್ಥೆಗಳ ಪದ್ಯಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟನಾಯಿಕೆಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಯಾಗುವ ಅಷ್ಟಾವಸ್ಥೆಗಳ ನಾಯಕರ ಶ್ರೇಣಿ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶರದ್ದೇ ಕೊಡುಗೆ. ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಜೊತೆಜೊತೆಗೆ ಆ ನಾಯಕರ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸುವಂತೆ ನೃತ್ಯಾನುಕೂಲಿಯಾದ ಅನೇಕ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಇಂದಿನ ನಾಯಕಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿ : ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ರಸಿಕನೂ, ಧೂರ್ತನೂ ಆದ ಈತ ಶಠ ನಾಯಕ. ತನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲೆಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾಯಿಕೆಯಿಂದ ಒದಗುವ ಖಂಡನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈತ ಭಾಮಿನೀಭೀತ ಎನ್ನುವ ಅಷ್ಟನಾಯಕಾವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೊಬ್ಬ. ಹಾಗೆಂದೇ ಕಾಂತೆಯನ್ನು ಕಾಂಬ ಆಸೆ ಇದ್ದರೂ ತನ್ನ ರತಿಚೇಷ್ಟೆಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಒದಗಿರುವ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಕಾಣದಂತೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರತ್ತ ಆತನ ಯೋಚನೆಯಿದ್ದು; ಈ ಸಂದಿಗ್ಧ ನೆನೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಾಯದ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ದಾನೆ. ಜಾಣೆಯಾದ ಕಾಂತೆಯೊಂದಿಗೆ ಒದಗಬಹುದಾದ  ವಿರಸ-ಸರಸದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ.  ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತೆಯಾಗಬಹುದಾದ ಆಕೆಯನ್ನು ನಯದಿಂದ ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ನರ್ಮಪ್ರಸಾದಕ ನಾಯಕನಾಗುವಲ್ಲಿ ಈತನ ರಸಿಕ ವರ್ತನೆಯಿದೆ. 

ರಸಿಕಧೂರ್ತ

ರಾಗ: ಆನಂದಭೈರವಿ ; ತಾಳ : ರೂಪಕ/ತ್ರ್ಯಶ್ರತ್ರಿಪುಟ

ಹೋಗಲಾರೆನು – ನೀಗಲಾರೆನು 

ಹೇಗೆ ಕಾಂಬೆನೊ ಕಾಂತೆಯ ||  ||

 

ವೇಗವರ್ತಿನಿ ಮಾನಿನೀಮಣಿ 

ಹೇಗೆ ಕಾಂಬಳೋ ನನ್ನನು || ಅ.ಪ ||

 

ಇಂಗಿತಜ್ಞೆಯಾಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಸಂಗತಿಚತುರೆ

ಮಂಗಳಾರತಿಯನೆ ಮಾಳ್ಪ ಮನಸಿನ ಮಧುರೆ |

ಬೆಂಗದಿರನ ಹಾಗೆ ಬಿಗಿದು ಬೀಗುವ ಬಾಲೆ

ಕಂಗಳಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕೊಂದು ಕೆಣಕುವ ಕಾಲೆ ||1 ||

 

ತಪ್ಪನೆತ್ತಿ ತೋರುತಿರುವ ಗುರುತನೆಲ್ಲವ

ಒಪ್ಪವಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲೆಂತು ಶಕ್ಯವೀಗಲೇ ?

ಬೆಪ್ಪು ಬಡಿಸಲಪ್ಪುದೇನು ಜಾಣೆಯಾಕೆಯ?

ಸಪ್ಪೆ ಬಾಳದೆಂತು ಸಹ್ಯ ಸ(ವಿ)ರಸವಿಲ್ಲದೆ ! || 2||

 

(ತ್ರ್ಯಶ್ರತ್ರಿಪುಟ) ಖಂಡಿತೆಯ ದಂಡನೆಯ ಸೊಗಸಿನ-

ಖಂಡಸುಖವನುಭವಿಸಿಯೇ |

ಉಂಡು ತಿಳಿದವರಲ್ತೆ ಬಲ್ಲರು;

ಖಂಡಖಾದ್ಯದ ಸುರುಚಿಯೇ !  ||3 ||

Leave a Reply

*

code