ಅಂಕಣಗಳು

Subscribe


 

ಸಂತಪ್ತಸಾಧಾರಣೆ

Posted On: Sunday, November 1st, 2020
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Author: ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ರಾ. ಗಣೇಶ್, ಬೆಂಗಳೂರು

ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ರಾ. ಗಣೇಶರ ನೃತ್ಯಸಂಬಂಧೀ ರಚನೆಗಳ ಮಾಲಿಕೆಯ 98ನೇ ಕಂತು ಇದು. ’ಅಭಿನಯಭಾರತೀ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 1980-90 ರ ದಶಕದಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 150ಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ರಮಣೀಯ ಪದ್ಯಗುಚ್ಛವನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೂಪುರಭ್ರಮರಿಯು  ಓದುಗ-ಸಹೃದಯ-ಕಲಾವಿದರಿಗೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಲಿದೆ. ಈ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಯೋಜನೆ ನೂಪುರ ಭ್ರಮರಿಯ ಪ್ರಕಟನೋದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರುಷಗಳಿಂದ ಮಹತ್ತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಭಿನಯವಿಸ್ತಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಡಾ.ರಾ.ಗಣೇಶರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ರಾ.ಗಣೇಶರು ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಏಕವ್ಯಕ್ತಿಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೂ ಅಳವಡುವಂತೆ ರಚಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ಅಷ್ಟನಾಯಿಕಾ ಪದಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಪಂದಿಯಾದ ಅಷ್ಟನಾಯಕ ಪದಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನೂಪುರಭ್ರಮರಿ ಹಿಂದಿನ ವರುಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು ಆರ್ಕೈವ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆ www.noopuradancejournal.org ರಲ್ಲಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ ಪಡಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇನ್ನು ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ಅಷ್ಟನಾಯಿಕಾ-ನಾಯಕಾ ಪದಗಳನ್ನು ’ರಾಗವಲ್ಲೀರಸಾಲ’- ಕೃತಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನಾಯಿಕಾಲೋಕದ ಅಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹೊಗುವಲ್ಲಿ ’ಅಭಿನಯಭಾರತೀ’ ಸುಮಾರು ನೂರಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಪದಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಗಣೇಶರ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಕಲ್ಯದೃಷ್ಟಿಯ ಬಲದಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳ ನಾಯಿಕೆಯರು ನವನವೀನವೋ ಎಂಬಂತೆ ನಾಯಿಕಾಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದವರು. ಲೋಕದ ವಿವಿಧ ಭಾವ- ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಸ್ತ್ರೀ-ಪುರುಷರಿಗೆ ಇವರು ಸಂಕೇತರೂಪರು. ಹಾಗೆಂದೇ ಪರಂಪರೆಯ ಅಭಿನಯಚೋದಕವಾದ ವಸ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಪಾರವಾದ ಸಮಕಾಲೀನ ಅಭಿನಯಾವಕಾಶಗಳನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿಭಾವಾನುಭಾವ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ರಚನೆಗಳು ನೃತ್ಯಾವರಣಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇಡಿಯ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಇವುಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಅಭಿನಯದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಆಡಿಯೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ಇಂದಿನ ನಾಯಿಕೆ  : ರತಿಸುಖವನ್ನು ಉಂಡವನಿಗೆ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಲೇನು ಕಸಿವಿಸಿ,  ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯಿದ್ದಾಗಲೂ ತನ್ನಂಥವಳಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದವನ ಹಸಿವಿಗೆ ಹೊಸರುಚಿ ಹಸನಾಯಿತೇ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ತನ್ನೊಳಗಿನ ಅಸಮಾಧಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ ಈ ಸಾಧಾರಣ ನಾಯಿಕೆ. ಗಣಿಕೆಯಲ್ಲಿಗೆ ಗಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದೇ ಧಣಿಯಂತಹ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಬೇರೇನೂ ಎಣಿಸದೆ ಗಣಿಸಿದ್ದು ತನ್ನ ಹಿರಿಯ ಗುಣವೆಂದೂ ಕೊಂಡಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅವನಿಗಾಗಿ ತಾನು ಮಾಡಿದ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ, ತನಗಿಂತ ಘನೆ ಇನ್ನಾವಳು ಇದ್ದಾಳು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ; ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ವಿಯಾದ ಪತ್ನಿಯಿದ್ದರೂ, ತನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕೊಸರಾಡುವವನನ್ನು ಮೂದಲಿಸಿದ್ದಾಳೆ.

ಸಂತಪ್ತಸಾಧಾರಣೆ

ರಾಗ : ಅಠಾಣ; ತಾಳ : ಆದಿ/ಏಕ

ಕಿಸುರಿಲ್ಲದೇ ಕೂಡಿ ರಸವೀಂಟಿದವನಿಗೆ |

ಹೆಸರನ್ನುಸುರಲೇಂ ಕಸಿವಿಸಿಯೋ ? ||  ||

 

ಕಸವರವನು ಬಿಟ್ಟು ಸೀಸವನಪ್ಪಿದ |

ಹಸಿವಿಗೆ ಹೊಸರುಚಿ ಹಸನಾಯ್ತೇ? || ಅ.ಪ ||

 

ಗಣಿಕೆಯರಲ್ಲಿಗೆ ಗಳಿಕೆಯದಿಲ್ಲದೆ

ಧಣಿಯವೊಲ್ಬಂದವರಿನ್ನಾರೋ ?

ಎಣಿಸದೆ ಅನ್ಯವ, ಗಣಿಸಿದೆ ನಿನ್ನನು

ಗುಣವಿದು ಎನ್ನದು ಅವಗಣಿತಂ ||||

 

ಮನವನು ನಾನಿತ್ತೆ; ಧನವನು ನಾ ತೆತ್ತೆ

ಜನವನು ನಾನತ್ತ ಸರಿಸುತ್ತ |

ಅನುನಯದಿಂದಲಿ ಸರ್ವಸ್ವವಿತ್ತೆನ್ನಿಂ

ಘನೆಯಿನ್ನಾವಳು ದೊರಕಿದಳೋ ? ||||

 

ಹೆಜ್ಜೆಗಳೇಳನು ನಡೆದವಳಂತೀ

ಗೆಜ್ಜೆಕಟ್ಟಿದ ಬಾಲೆ ನಿನಗಿರಲು |

ಮಜ್ಜಿಗೆಗಾಗಿ ದಿವ್ಯಾಮೃತ ಮರೆತು ನಿ-

ಮಜ್ಜಿಪುದೇಂ ನಡುನೀರಿನಲಿ ? ||||

Leave a Reply

*

code