ಅಂಕಣಗಳು

Subscribe


 

ಅಭಿನಯ ಭಾರತೀ- ತಪ್ತಸಾಧಾರಣೆ

Posted On: Tuesday, October 27th, 2020
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Author: ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ರಾ. ಗಣೇಶ್, ಬೆಂಗಳೂರು

ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ರಾ. ಗಣೇಶರ ನೃತ್ಯಸಂಬಂಧೀ ರಚನೆಗಳ ಮಾಲಿಕೆಯ 95ನೇ ಕಂತು ಇದು. ’ಅಭಿನಯಭಾರತೀ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 1980-90 ರ ದಶಕದಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 150ಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ರಮಣೀಯ ಪದ್ಯಗುಚ್ಛವನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೂಪುರಭ್ರಮರಿಯು  ಓದುಗ-ಸಹೃದಯ-ಕಲಾವಿದರಿಗೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಲಿದೆ. ಈ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಯೋಜನೆ ನೂಪುರ ಭ್ರಮರಿಯ ಪ್ರಕಟನೋದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರುಷಗಳಿಂದ ಮಹತ್ತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಭಿನಯವಿಸ್ತಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಡಾ.ರಾ.ಗಣೇಶರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ರಾ.ಗಣೇಶರು ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಏಕವ್ಯಕ್ತಿಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೂ ಅಳವಡುವಂತೆ ರಚಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ಅಷ್ಟನಾಯಿಕಾ ಪದಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಪಂದಿಯಾದ ಅಷ್ಟನಾಯಕ ಪದಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನೂಪುರಭ್ರಮರಿ ಹಿಂದಿನ ವರುಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು ಆರ್ಕೈವ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆ www.noopuradancejournal.org ರಲ್ಲಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ ಪಡಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇನ್ನು ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ಅಷ್ಟನಾಯಿಕಾ-ನಾಯಕಾ ಪದಗಳನ್ನು ’ರಾಗವಲ್ಲೀರಸಾಲ’- ಕೃತಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನಾಯಿಕಾಲೋಕದ ಅಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹೊಗುವಲ್ಲಿ ’ಅಭಿನಯಭಾರತೀ’ ಸುಮಾರು ನೂರಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಪದಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಗಣೇಶರ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಕಲ್ಯದೃಷ್ಟಿಯ ಬಲದಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳ ನಾಯಿಕೆಯರು ನವನವೀನವೋ ಎಂಬಂತೆ ನಾಯಿಕಾಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದವರು. ಲೋಕದ ವಿವಿಧ ಭಾವ- ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಸ್ತ್ರೀ-ಪುರುಷರಿಗೆ ಇವರು ಸಂಕೇತರೂಪರು. ಹಾಗೆಂದೇ ಪರಂಪರೆಯ ಅಭಿನಯಚೋದಕವಾದ ವಸ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಪಾರವಾದ ಸಮಕಾಲೀನ ಅಭಿನಯಾವಕಾಶಗಳನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿಭಾವಾನುಭಾವ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ರಚನೆಗಳು ನೃತ್ಯಾವರಣಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇಡಿಯ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಇವುಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಅಭಿನಯದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಆಡಿಯೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ಇಂದಿನ ನಾಯಿಕೆ  : ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸಬಯಸುತ್ತಿರುವ ನಾಯಕನನ್ನು ಗದರಿಸುತ್ತಾ, ಆತನ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿರುವ ಈ ಸಾಧಾರಣೆ ನಾಯಿಕೆ ತಾನು ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಬಾಲೆಯೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಡವೆಂದೆಲ್ಲಾ ಮೂತಿ ತಿವಿದಿದ್ದಾಳೆ. ಗರತಿಯರ ಲಕ್ಷಣ ತನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲವೆಂದೂ, ಬೆಲೆವೆಣ್ಣಿನ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕನು ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದೇ ತಪ್ಪೆಂದು ಸಾರುತಾ, ಇಂಥವನನ್ನು ನಂಬಿದ ತಾನು ಹಾಳಾದೆನೆಂದು ದೂರುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.

ತಪ್ತಸಾಧಾರಣೆ

ರಾಗ : ಬೇಗಡೆ ; ತಾಳ : ಆದಿ

ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಬಾಲೆ ನಾನಲ್ಲವೋ |

ಕೀಳು ಕುಲದವಳೋ – ಹೋಗೋ ದೂರ ||  ||

 

ಮಾತು ಮಾತಿಗೂ ಮುನಿಯುವ ಮುರುಟುವ |

ಜಾತಕ ನಿನ್ನದೋ – ವಿರಸಾ! ಅರಸಾ! || ಅ.ಪ ||

 

ಗರತಿಯರಂತೆ ನಾನುರಿಗೆ ಬೀಳುವಳಲ್ಲ

ವರಿಸಿದರಂತೆ ನಾಂ ಚರಿಸುವಳಲ್ಲ |

ಬರಿದೇ ಬೆಲೆವೆಣ್ಣು, ಬಂಗಾರವೇ ಕಣ್ಣು !

ಪರಪುರುಷರಿಗೆಲ್ಲ ದೊರೆಯುವ ಹಣ್ಣು  ||೧ ||

 

ತಗ್ಗುತ ಬಗ್ಗುತ ಬಾಳಲಿಕಾಗದು

ಎಗ್ಗು-ಸಿಗ್ಗುಗಳಿಲ್ಲಿ ಸುಳಿಯಲಿಕಾಗದು |

ಸಗ್ಗದ ಸುದತಿಯರಂತೆ ನಾನಾಡಲು

ಜಗ್ಗುವರಲ್ಲವೇ ಜಗದವರು  ||||

 

ನಮ್ಮ ಚರ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ನರ್ಮಚರ್ಯೆಗಳೆಂದು

ನಮ್ಮ ಚಾಳಿಗಳೆಲ್ಲ ಛಲಿತವೆಂದು |

ಹಮ್ಮಿನಿಂ ನಿಂದಿಪ ಬಿಮ್ಮಿನ ಬೇಟಿಗ !

ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಟ್ಟೆನಾಂ ನಿನ್ನ ನಂಬಿ  ||೩ ||

 

Leave a Reply

*

code