ಅಂಕಣಗಳು

Subscribe


 

ಸಂತೃಪ್ತಸಾಧಾರಣೆ

Posted On: Saturday, October 31st, 2020
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Author: ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ರಾ. ಗಣೇಶ್, ಬೆಂಗಳೂರು

ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ರಾ. ಗಣೇಶರ ನೃತ್ಯಸಂಬಂಧೀ ರಚನೆಗಳ ಮಾಲಿಕೆಯ 97ನೇ ಕಂತು ಇದು. ’ಅಭಿನಯಭಾರತೀ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 1980-90 ರ ದಶಕದಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 150ಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ರಮಣೀಯ ಪದ್ಯಗುಚ್ಛವನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೂಪುರಭ್ರಮರಿಯು  ಓದುಗ-ಸಹೃದಯ-ಕಲಾವಿದರಿಗೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಲಿದೆ. ಈ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಯೋಜನೆ ನೂಪುರ ಭ್ರಮರಿಯ ಪ್ರಕಟನೋದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರುಷಗಳಿಂದ ಮಹತ್ತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಭಿನಯವಿಸ್ತಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಡಾ.ರಾ.ಗಣೇಶರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ರಾ.ಗಣೇಶರು ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಏಕವ್ಯಕ್ತಿಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೂ ಅಳವಡುವಂತೆ ರಚಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ಅಷ್ಟನಾಯಿಕಾ ಪದಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಪಂದಿಯಾದ ಅಷ್ಟನಾಯಕ ಪದಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನೂಪುರಭ್ರಮರಿ ಹಿಂದಿನ ವರುಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು ಆರ್ಕೈವ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆ www.noopuradancejournal.org ರಲ್ಲಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ ಪಡಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇನ್ನು ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ಅಷ್ಟನಾಯಿಕಾ-ನಾಯಕಾ ಪದಗಳನ್ನು ’ರಾಗವಲ್ಲೀರಸಾಲ’- ಕೃತಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನಾಯಿಕಾಲೋಕದ ಅಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹೊಗುವಲ್ಲಿ ’ಅಭಿನಯಭಾರತೀ’ ಸುಮಾರು ನೂರಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಪದಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಗಣೇಶರ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಕಲ್ಯದೃಷ್ಟಿಯ ಬಲದಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳ ನಾಯಿಕೆಯರು ನವನವೀನವೋ ಎಂಬಂತೆ ನಾಯಿಕಾಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದವರು. ಲೋಕದ ವಿವಿಧ ಭಾವ- ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಸ್ತ್ರೀ-ಪುರುಷರಿಗೆ ಇವರು ಸಂಕೇತರೂಪರು. ಹಾಗೆಂದೇ ಪರಂಪರೆಯ ಅಭಿನಯಚೋದಕವಾದ ವಸ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಪಾರವಾದ ಸಮಕಾಲೀನ ಅಭಿನಯಾವಕಾಶಗಳನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿಭಾವಾನುಭಾವ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ರಚನೆಗಳು ನೃತ್ಯಾವರಣಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇಡಿಯ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಇವುಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಅಭಿನಯದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಆಡಿಯೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ಇಂದಿನ ನಾಯಿಕೆ  : ತಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ  ಪರಿಪೂರ್ಣ ಭೋಗವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ ಈ ಸಾಧಾರಣಾ ನಾಯಿಕೆ ತನಗೊದಗಿದ ಭಾಗ್ಯ, ಪುಣ್ಯವು ಸಂಸಾರಸ್ಥೆಗೂ ಇಲ್ಲದುದೆಂದು ಸುಖಿಸಿ ತೃಪ್ತಿಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟೀಕರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ತನಗೆ ಅನುಕೂಲನಾದ ನಾಯಕನು ದೊರೆತು ಸಂಕಟವಿಲ್ಲದ ಸಲ್ಲಾಪ ದೊರೆತುದದಕ್ಕೆ, ಆತನನ್ನು ಬಗೆಬಗೆಯಾಗಿ ಮುದಗೊಳಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದುದಕ್ಕೆ, ಆತನೊಂದಿಗಿನ ಪ್ರತೀ ಕ್ಷಣವೂ ರಸಮಯವಾದುದಕ್ಕೆ, ಸೊಗಸಿನ ಸೋನೆಯೇ ತನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಒದಗಿದುದಕ್ಕೆ ಆಕೆಯ ಮನಸ್ಸು ಪರಿಪೂರ್ಣವೆಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಆತನೊಂದಿಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಆಸ್ವಾದಿಸುವಂತಿದೆ ಆಕೆಯ ಭಾವಲೇಖ.

ಸಂತೃಪ್ತಸಾಧಾರಣೆ

ರಾಗ:ತಿಲಂಗ್ ; ತಾಳ : ಆದಿ

 ಈ ಪುಣ್ಯವೆಲ್ಲಿರ್ಪುದೇ ? ಸಂಸಾರಸ್ಥೆ-

ಗೀ ಪುಣ್ಯವೆಲ್ಲಿರ್ಪುದೇ ? ||  ||

ಈ ಭೋಗವೆಲ್ಲಿರ್ಪುದೀ ಯೋಗವೆಲ್ಲಿರ್ಪು-

ದೀ ಭಾಗ್ಯವೆಲ್ಲಿರ್ಪುದೇ ?    || ಅ.ಪ ||

 

ಅಂಕೆ-ಶಂಕೆಗಳಿರದೆ ಅನುಕೂಲನನು ಕೊಂಡು

ಸಂಕಲ್ಪಜನಸುಖದೆ ಮೋಹಗೊಂಡು |

ಬಿಂಕ-ಬಿನ್ನಾಣಗಳಿನಾತನ ಕೈಗೊಂಡು

ಸಂಕಟವಿಲ್ಲದೆ ಸಲ್ಲಾಪದಿಂದಿರ್ಪ ||||

 

ಸ್ವಾಗತಿಪ ಸೊಗಸೊಂದು, ಸ್ವೀಕರಿಪ ಸೊಗಸೊಂದು

ರಾಗದುಪಚಾರವ ಗೆಯ್ವ ಸೊಗಸೊಂದು |

ಭೋಗದೊಳು ಸೊಗಸು, ವಿಯೋಗದೊಳೂ ಸೊಗಸು

ಸಾಗಕಳುಹುವ ಸಮಯದ ಸೊಗಸು ||೨ ||

 

ಲಜ್ಜೆಯೊಳು ಸೊಗಸು, ಸೆಜ್ಜೆಯೊಳೂ ಸೊಗಸು

ಮಜ್ಜನದುಜ್ಜುಗದೊಳು ಸೊಗಸು |

ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಸೊಗಸು – ಸಜ್ಜುಸಜ್ಜಿಗೆ ಸೊಗಸು

ಬಿಜ್ಜೆಯೆ ನಮ್ಮದು ಬಲ್ಸೊಗಸು ||೩ ||

 

ಕೂಡಿದರೂ ಸೊಗಸು, ಬೇಡಿದರೂ ಸೊಗಸು

ಕಾಡಿದರೂ ಸೊಗಸು, ಬಲ್ಗಡಸು |

ಹಾಡಿದರೂ ಸೊಗಸು, ಆಡಿದರೂ ಸೊಗಸು

ಬೇಡವೆಂದರು ಕೂಡ ಅದು ಸೊಗಸು ||||

Leave a Reply

*

code